Az NJSZT Titkárság működési szabályzata

A Titkárság az Alapszabályban rögzítettek szerint működik.

A Titkárság felelős vezetője az ügyvezető igazgató, munkáltatói jogkörrel rendelkezik az alkalmazottak fölött. Feladataikat a munkáltatótól kapott munkaköri leírásoknak megfelelően kell ellátniuk.

Munkarend: a MTESZ-hez igazodóan a munkaidő hétfőtől péntekig 8,00-16,30 közötti, pénteken 14,00 óráig tart. Az NJSZT helyiségeiben külön engedély nélkül 19 óráig lehet tartózkodni, azt követő időszakra előzetes bentmaradási engedélyt kell kérni az ügyvezető igazgatótól. A kötelező biztonsági és baleset-megelőzési szempontokat figyelembevéve törekedni kell arra, hogy minimálisan két dolgozó maradjon bent. Külső munkatársak minden esetben csak NJSZT dolgozóval együtt tartózkodhatnak az irodákban. A Titkárság kulcsai csak a titkársági dolgozónál lehetnek a tartalék kulcs kivételével.

Az előzetesen bejelentett rendezvényekhez a munkaidőn túl is ügyeletet szervezünk.

Ügyiratkezelés: minden beérkező anyagot, postát a titkárnő érkeztet, iktat és ad tovább az illetékeseknek.

A titkárságon üzemeltetett telefonkészülék használatára – a munkaidő keretén belül és munkaköri leírásából fakadó feladatainak ellátása céljából – minden alkalmazott jogosult. Ennek ellenőrzése végett a Társaság a szolgáltatótól részletesebb, a hívott fél hívószámának minden egyes számjegyét tartalmazó – és a felhasználók személyes adatnak minősülő adatait is tartalmazó – kimutatás kérésére jogosult, amelyhez valamennyi alkalmazott, munkavállaló, vagy megbízott feltétlen hozzájárulását adta.

Pénztári órák: kedden és csütörtökön 9-13 óra között. Kifizetés csak ekkor történik. Nagyobb készpénzigényt előre kell jelezni. A titkársági páncélszekrényben csak az előírásoknak megfelelő mennyiségű készpénz tartható.

A kötelező tűzrendészeti előírásokat betartva mindenki a megfelelő gondossággal kezeli a rábízott gépeket és eszközöket. Az utolsóként távozó munkatársak kötelesek a helyiségeket ellenőrizni (gépet, szervert lekapcsolni). A takarékosság jegyében a villanyokat le kell kapcsolni és fűtési szezonban a fűtésszabályozót 15C-ra állítani. Reggel az elsőként bejövő (általában a takarító) köteles beszabályozni a megfelelő hőmérsékletet.

Megállapodás szerint vészhelyzetben Diós András Lajos hívható (tel.331-6052), címe: 1054 Bp. Vadász u. 42. NJSZT tartalék kulcsai is nála vannak.

A munkavégzéshez szükséges anyagokat (papírokat, borítékokat stb.) az erre a célra kijelölt személytől kell kérni és a várható nagyobb mennyiségű felhasználást előre (legalább két hét) jelezni kell. Így biztosítható az olcsó és gazdaságos beszerzés.

Budapest, 2002.