Javítsunk együtt Magyarország digitális fejlettségén

Érdemes belepillantani a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 2019-es országjelentésébe! A Neumann Társaság felelős civil szervezetként, hazánk legpatinásabb informatikai tudományos társaságaként segíti a társadalmat, hogy javítsuk az ország versenyképességét és az egyének jóllétét, amelyhez a digitális megoldások nélkülözhetetlenek.

A 2019. évi DESI alapján Magyarország a 28 uniós tagállam között a 23. helyen áll. Eredményei az elmúlt néhány évben az uniós átlagnak megfelelő ütemben javultak, helyezésén azonban nem sikerült javítania az összesített rangsorban.

Magyarország a széles sávú összekapcsoltság tekintetében teljesít a legjobban, a legnagyobb kihívást továbbra is a digitális technológiák üzleti integráltsága és a digitális közszolgáltatások jelentik.

A humán tőke mindennek az alapja

DESI humán tőke 2019

Nézzük azt a területet, melyben a Neumann Társaság több szinten is segíteni tud – és segít is: tehetséggondozással, a tanárok digitális készségeinek javításával, a digitális írástudás terjesztésével (ECDL).

A humán tőke tekintetében Magyarországon magas az IKT-diplomások aránya, az IKT-szakemberek aránya pedig közelít az átlaghoz, az internetfelhasználói készségeken azonban van még mit javítani. Az alapszintű digitális készségek továbbra is elmaradnak az uniós átlagtól (Magyarország a 28 tagállamból a 21. helyen áll).

Humán tőke tekintetében elmaradunk tehát az EU-s átlagtól – és az elmaradás például a digitális megoldásokra nagy hangsúlyt fektető Észtországhoz képest szembetűnő.

Észtország - Magyarország, DESI 2019

A kimutatás szerint az alapszintű szoftver készségek is gyengék (28 tagállamból a 22.). A 16 és 74 év közötti személyek mindössze fele rendelkezik alapszintű digitális készségekkel (az Unió egészében 57 %) – ezért is közös felelősségünk, hogy az ECDL nyújtotta lehetőségekre minél többek figyelmét felhívjuk az ország minden részében. Akárcsak arra, hogy a digitális írástudás alapelemeit nem csak az iskolapadban sajátíthatjuk el: felnőttként, akár idősként is meg kell szerezni ezeket az ismereteket az információs társadalomban való létezéshez.

DESI 2019

Az NJSZT a Mesterséges Intelligencia Koalíció tagjaként is elkötelezett az országra váró kihívások megoldásában. A Digitális Jólét Program és a Digitális Oktatási Stratégia célkitűzéseivel összhangban segítjük a digitális kompetenciák fejlesztését a lakosság körében. Ennek egyik legrégebbi, de folyamatosan megújuló rendszere az ECDL, amely több mint félmillió magyar állampolgárt juttatott már digitális írástudáshoz. A hazai ECDL jelenleg is a világ élvonalába, a tíz legjobb ország közé sorolható.

Ugyancsak megjelent a „Nők a digitális világban” elnevezésű eredménytábla is, amelyből kiderül, hogy a digitálisan versenyképes uniós országok a nők digitális gazdaságban való részvétele terén is az élen járnak. A legnagyobb egyenlőtlenség ez utóbbi területet jellemzi: az infokommunikációs szakemberek mindössze 17%-át alkotják a nők. Az eredménytáblán Magyarország a 24. helyen áll az uniós tagállamok sorában.

A Neumann Társaság a szakmai és területi közösségei révén is segíti a társadalom tájékozódását – a digitális világ GPS-eként. Egyik legújabb szakmai közösségünk, a NOKIT (Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén) fő célja a nők nagyobb szerepvállalásának elősegítése az informatikai területeken.

Forrás: https://ec.europa.eu/hungary/news/20190611_desi2019_hu

További információk: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi