Joint CINTI-MACRo 2019 konferencia

Két Ifjúsági Díj is átadásra került!

2019. november 14-16. között Joint CINTI-MACRo 2019 néven szervezett konferenciát Szegeden a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztálya, a Magyar Fuzzy Társaság, valamint az IEEE Hungary Section, az IEEE SMC Chapter, az IEEE CI Chapter, az IEEE Joint IES/RAS Chapter és az IEEE Control Systems Chapter.

A konferencia magában foglalta a 19. alkalommal megrendezésre kerülő International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, valamint a 7. International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics konferenciákat.

A nemzetközi szimpózium célja az volt, hogy a különböző országok számítási intelligenciával, valamint annak alkalmazási területeivel foglalkozó tudósainak lehetőséget teremtsen arra, hogy az ezen a területen végzett legújabb kutatási eredményeiket megosszák, megvitassák egymással, kapcsolataikat tovább építve későbbi nemzetközi kutatásokat alapozzanak meg.

A rendezvényen összesen 12 ország kutatója vett részt.

A konferencia első napjának délelőttjén japán, román és német egyetemek professzorainak plenáris előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, majd a benyújtott publikációk bemutatása következett.

PhD-hallgatók számára a már megszokott módon egy külön szekció biztosított prezentálási lehetőséget támogatva a fiatalok bekapcsolódását a tudományos életbe.

Publikálási szempontból jelentős, hogy az elfogadott cikkek újabb vizsgálat után bekerülnek az IEEE Xplore Digital Library elektronikus könyvtárba, ahol a cikkek jelentős része az Elsevier kiadó által gondozott Scopusban referált.

A Magyar Fuzzy Társaság éves közgyűlése a már megszokott módon, a konferencia részeként zajlott le, ahol a társaság éves beszámolóját és a következő éves munkatervét is megismerhették a résztvevők.

A benyújtott pályázatok alapján a társaság Ifjúsági Díjat adományozott PhD-hallgató kategóriában, melyet Kertész Gábor és Tüű-Szabó Boldizsár vehetett át.

Dr. Laufer Edit

MFT elnök

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!