Zászlóvivők fóruma

Ahhoz, hogy egy szakmai civil szervezet jól működjön, három dolog kell: tagság, aktivitás és zászlóvivők. Most a „zászlóvivőkkel” találkoztunk. A szakosztályaink fórumát március 11-én - a koronavírus-helyzetre tekintettel végül nem a Műegyetemen – tartottuk meg Báthori utcai irodánkban és érthetően valamivel szűkebb körben. A szakmai és területi szervezeteink vezetőinek éves találkozója hagyomány, viszont mindenképp újdonság, hogy közös találkozót szerveztünk nekik - mi is egységben gondolkodunk közösségeinkről, akár területi, akár tematikus csapatról van szó. Jó hangulatú, élénk eszmecsere bontakozott ki, az ötletek, felvetések számos közös kezdeményezés magjait ültették el.

A megújult négy pilléren nyugvó stratégiában (a másik három: informatikai örökség, tehetséggondozás, ECDL) a szakmai fórumrendszer a Neumann Társaság egyik alappillére. Ugyanakkor a pillérek közt számos új elememmel erősíthető az együttműködés: a nyertes tehetségek szakosztályi felkarolásában, a helyi kis kiállítások kezdeményezésében, szervezésben, vagy az ECDL vizsgaközpontok erősítésében, kapcsolódási pontként való használatában.

Az elmúlt évről adott összefoglalót, áttekintést, értékelést az esemény súlyának megfelelően dr. Beck György elnök és Szalay Imre igazgató, de ott voltak a Titkárságból többen is, hogy meghallgassák a szakosztályok véleményét, reakcióit.

Szakosztályi fórum az NJSZT-ben. Szalay Imre előadása
Szalay Imre igazgató előadása.

Láthatóság

A megújított Társasági Hírlevél fontos szerkesztési elve, hogy erős, a szakosztályokról szóló rovattal jelenjen meg minden alkalommal, s a cikkek megosztásra kerülnek a megfelelő közösségi média platformon is.

Az események felhívása, megosztása, a róluk szóló beszámolók, utólagos visszhang mind lehetőség, hogy a szakosztályok híradást adjanak munkáikról, a közösségek aktivitásairól. Fontos a mai világban a magunk megmutatása. Ebben értünk el fejlődést, több olyan csapat is kinyílt, például a Magyar Fuzzy Társaság, ahol korábban kevésbé mutatták meg értékeiket a nagyközönségnek. Ez az ott folyó munkának is lendületet ad. Várjuk folyamatosan a beszámolókat!

A külső láthatóságban, a Neumann Társaság brandjének erősítésére a múlt évben sok erőfeszítéssel elértük, hogy mintegy 640 sajtómegjelenésben adhassunk hírt közcélú tevékenységeiről. Azért is tesszük, hogy a szakosztályok elmondhassák a híreket az olvasóknak: mi is idetartozunk, mert olyan dolgokról szólnak a beszámolók, amelyekre érdemes figyelni. A másik oldalról viszont szeretnénk, ha a szakosztályaink aktivitásaival kapcsolatos híradások sem hallgatnák el, hogy az adott csoport a Neumann-családba tartozik, hogy így erősítsük egymást.

Szakosztályi fórum az NJSZT-ben
Beck György elnöki köszöntője.

Aktivitás

2019-ben meghatároztuk a szakosztályi működés alapvető feltételeit, hogy milyen minimális aktivitás indokolja egy közösség létét. A világos elvárások segítették a működés kereteinek átgondolását, ezeknek a közösségek túlnyomó többsége meg is felel: jól használja az általunk nyújtott támogatást – és azzal pontosan el is számol.

A legaktívabb szakmai közösségeink közé soroljuk a Gazdaságinformatikai, Kutatási és Oktatási Fórumot (GIKOF), a Számítógépes Grafika és Geometria (GRAFGEO) szakosztályt és a Képfeldolgozók és Alakfelismerők (KÉPAF) közösségét, a Közoktatási Szakosztályt és a Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai Közösséget is.

Érdemes külön kezelni a folyamatosan nagy aktivitást kifejtő, projektszerűen és erre allokált büdzsével működő szakosztályokat: a Tehetséggondozási Szakosztály egy nemzeti szintű tehetséggondozási program letéteményese, az Informatikatörténeti Fórum a virtuális gyűjtemények építője. A CreativeIT pedig nem is klasszikus szakosztály, hanem jogi tagok, intézmények összefogása.

A területi szervezeteknél még nehezebb a kritikus tömeg és aktivitási szint elérése, ezt sokszor egy-egy szakterületre való koncentrálással tudják megvalósítani. Itt most kiemelnénk a Hajdú-Bihar megyei aktivitást.

Új közösségek is elkezdték a munkát: a Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén (NOKIT) repülő rajtot vett, bontogatja szárnyait az IT biztonsági szakosztály, s megújult a Komárom-Esztergom megyei szervezet

Átláthatóság

Igyekszünk frissen tartani a szakosztályokkal kapcsolatos adatbázisainkat – és a Neumann Társaság elektronikus felületein is erősítjük, hogy a tagok a szakosztályokhoz való kötődésüket is jelezzék. Egy szakmai civil szervezet legfontosabb bázisa a tagsága, elkezdtük a tagsági rendszer fejlesztését a megújítás, adatmódosítás, szakosztályhoz tartozás megadásának online lehetőségeivel. A tagság számára életbe léptettük a csak számukra elérhető lapokra való belépést. Ide kerülnének fel a szakosztályokról az adatok: létszám, vezetők, s itt lenne lehetőség a felvetett, belső kapcsolatot építő fórum indítására.

Az átláthatósághoz tartozik, hogy a mostani fórumon őszintén megbeszéltük a nem működő szakosztályok megújításának, figyelmeztetésének, esetleg szüneteltetésének kérdését. Vagy hogy egyes területek, fontos témakörök esetén, például a mesterséges intelligencia és a robotika szakosztály szervezésében központi beavatkozással, meglévő kezdeményezések felkarolásával, de az újabb lehetőségek beintegrálásával is aktivizálni kell erőinket, méltó szintre hozni azokat.

Összetartozás

Egy tagnak miért jó szakosztályhoz kapcsolódni? – ez a kérdés sokféleképpen felvetődött a fórumon. Vonzerő az információáramlás, a közös érdeklődés és az önkéntes munka iráni affinitás. Akkor lesz szakosztály, ha van aktivitás mögötte – sokszor konferenciák, közös kutatások formálnak egy-egy csapatot. A területi összetartozás is fontos, ezért figyeljük, mely országrészekben vannak tagjaink területi szervezet nélkül – és igyekszünk segíteni, hogy szerveződni tudjanak.

A meglévő közösségek között mindenképp igény, hogy a virtuális térben is folytathassák eszmecseréiket, a tagokkal kapcsolatos adatokat pedig le tudják kérdezni – ezt a fejlesztéseknél figyelembe vesszük.

Kezdeményezések - akciók

A szakmai fórumon a szakmai és területi közösségek megjelent vezetői mindannyian megszólaltak, beszámoltak munkáikról, külön kiemelték, milyen eredményeikre büszkék.

Néhány kezdeményezés, amit a Titkárságnak mindenképpen figyelembe kell vennie

  • a miért érdemes szakosztályhoz tartozni kérdésben nagyobb támogatást nyújtani
  • felgyorsítani a szakosztályi tagsági rendszer fejlesztését, aktuális információkkal látni el erről a vezetőségeket
  • a megyei informatikai versenyek, táborok áttekintése: összehangolásukat megfontolni
  • a Mesterséges Intelligencia témakör sok szakosztályt érint, erre érdemes figyelni
  • idén 10 éves az eHód, ennek méltó keretet teremteni
  • közös fórum, e-találkozó megvalósulásának segítése
  • csak a tagság számára ingyenes rendezvényekkel plusz értéket adni a tagsági viszonynak
  • jó gyakorlat: nemcsak a szakosztályok, hanem a szakosztályi vezetők számára is elvárásrendszer
  • jó gyakorlat: szakosztályok ifjúsági altagozata, díjai, doktoranduszok aktivizálása

Ezekben és számos más kérdésben tartalmas eszmecsere alakult ki, máshol inkább kapcsolatcsere: például hogy tematikus közösségek előadásai területi szervezetekhez is eljussanak.

Már ezért is nagyon hasznos volt közös fórummal felváltani a korábbi, kétfelé osztott találkozókat.