Szakértői tevékenység

6/2018 (04.11.) sz. határozat
Az Elnökség elfogadja, hogy a szakértői igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, de új igazolványt már nem lehet kiadni és a meglévőket sem lehet meghosszabbítani.

NJSZT szakértői igazolvány megszerzése, meghosszabbítása

Az informatikai alkalmazások, az informatikai rendszerek fejlesztése, az információ-technológia és módszertan szakterületek között a korszerű számítástechnikai környezetben jelentős átfedés volt érzékelhető. Jellemző volt, hogy a szakértői igazolványt kérelmezők eleve a fenti területek közül többre adták be kérelmüket. Figyelembe véve az informatikai alkalmazási rendszerek fejlesztési követelményeit, a szakterület fejlődési irányait, a Szakértői Bíráló Bizottsági tagok egyetértettek abban, hogy az informatikai alkalmazási rendszerekkel foglalkozó szakértők az „IT alkalmazási rendszer-tervezési szakértő” szakterületi besorolást kapják meg.

A beágyazott rendszerek új szakterület létrehozása pillanatnyilag folyamatban van.

HATÁROZAT
7/2007 (09.20). sz. Határozat

Az elnökség döntése értelmében az NJSZT szakértői rendszerének besorolása az alábbiak szerint módosul: a korábbi informatikai rendszer-fejlesztő, információ-technológiai és módszertani szakértő, valamint informatikai alkalmazások szakértője besorolások összevonásával új kategóriaként az IT alkalmazási rendszer-tervezési szakértő szakterületi besorolást kell alkalmazni. A szakterületek bővítéseként a beágyazott rendszerek új szakterületi besorolást is létre kell hozni.

Az NJSZT elnökség határozata értelmében, NJSZT szakértői igazolvány a következő szakterületekre adható ki:

 1. IT alkalmazási rendszer-tervezés
 2. Informatikai infrastruktúra
 3. Informatikai beruházás, beszerzés
 4. Informatikai biztonság (2004.03.01-től érvényes speciális feltételrendszerét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
 5. Intelligens kártyák
 6. Információrendszer ellenőrzés (Speciális feltételrendszerét a a 2. sz._melléklet tartalmazza.)

A szakértői igazolvány kiadásának általános feltételei:

Szakértői engedély több szakterületre is kérhető, és a kiadott szakértői igazolványok öt évig érvényesek.

Feltételek:

 • érvényes Neumann tagság,
 • állami felsőfokú végzettség,
 • minimum 3 év szakmai gyakorlat,
 • kérelem beadása, amelynek (az érvényben lévő űrlap rovatainak kitöltésével) tartalmaznia kell a kérelmező személyi adatait, iskolai végzettségét, diplomájának (oklevelének) számát, szakképzettségét, jelenlegi munkaterületét, beosztását, az engedélyezni kért szakterület(ek) meghatározását, valamint az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását,
 • a kérelem elfogadása a Bíráló Bizottság által,
 • a szakértői névjegyzékbe kerülés/meghosszabbítás díjának befizetése: szakterületenként 5000,- Ft (ötezer Ft).

A szakterületek(ek) kijelölése az engedélyt kérő szakember feladata

A kitöltött szakértői űrlapot (letölthető: RTF formátumban) a NJSZT Titkárságra kérjük eljuttatni az alábbi címeken:

Lendvai Orsolya - lendvaiorsi@njszt.hu

Postai cím: NJSZT, 1054 Budapest, Báthori u. 16.

4. Informatikai Biztonság 1.sz. melléklet (Érvényes: 2004. március 1-től)

NJSZT Elnökség, 21/2004. (10.14) sz. határozat

Az NJSZT Elnökség 2013. január 23-i hatállyal kezdeményezi a Társaság szakértői rendszerének informatikai biztonsági szakértő státusz feltételeinek módosítását, az alábbiak szerint:

Informatikai Biztonsági szakértő az lehet, aki:

 1. munkakörében legalább három éve informatikai biztonsággal foglalkozik;
 2. az NJSZT tagja és tartja magát az NJSZT által jóváhagyott etikai kódexhez;
 3. IT biztonsággal foglalkozó szakmai társaság tagja;
 4. rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken;
 5. az alábbi feltételek bármelyikét teljesíti:
  • megszerezte a CISM oklevelet;
  • sikeresen elvégezte a CISM vizsgafelkészítő képzését és a CISM vizsgán legalább 65 %-ot ért el;
  • felsőfokú oktatásban vagy továbbképzésben az IT biztonság területén szakképzésben részesült, és erről oklevelet szerzett
 6. IT-auditori vagy IT-ellenőri képesítéssel rendelkezik.

A teljesített feltételeket a szükséges dokumentumok másolatával kell igazolni.

 6. Információrendszer Ellenőrzés 2.sz. melléklet

Az Információrendszer Ellenőrzési Szakértői cím megszerzésének speciális feltételei:

 • Legalább 1 éves, és ezentúl folyamatosan megújított ISACA Hungary Chapter és NJSZT tagság.
 • A kérelmező rendelkezzen a Certified Information Systems Auditor CISA szakvizsgával

vagy

 • CISA nemzetközi szakvizsgán 67%-os teszt eredményt érjen el és a CISA Review Course tanfolyam látogatási bizonyítványával és e tanfolyam záróvizsgáján szintén legalább 67%-os eredménnyel rendelkezzen.
 • Az ISACA információrendszer ellenőrzési standardok, irányelvek és etikai szabályok figyelembe vételével dolgozzon
 • évente 20 órai szakmai továbbképzést igazoljon.

-->

Csatolmány Size
szakertoi_urlap_2012.rtf 349.38 KB
szakertoi_urlap_2012.doc 149.5 KB
szakertoi_urlap_2012.pdf 400.81 KB