Versenyek

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny

A Nemes Tihamér Nemzetközi Középiskolai Tanulmányi Versenyhez csatlakozva a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISzE), az Oktatási Minisztérium támogatásával és az ALADDIN Alapítvány a diákinformatikáért támogatásával, Logo programozási versenyt hirdet 1998 óta minden évben.

A verseny megrendezésében közreműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara.

  • robotvezérlés (1-4. osztály),
  • informatikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása,
  • a Logo programozási nyelv alapvető elemei,
  • rendszerszemléletű feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása, megvalósítása számítógépen.

A verseny háromfordulós. Az iskolákban tartandó, 2 órás első fordulóban elsősorban a tanulók analizáló képességét tesszük próbára, két részben:

Az egyik 60 percben papíron, számítógép használata nélkül: 3-4 kisebb feladatot (algoritmus- vagy programrészletet, működési vázlatot) adunk, és olyan kérdésekre várunk választ, mint pl. (1) mit rajzol? (2) milyen feltételek mellett működik? (3) mi hiányzik belőle? (4) mire használjuk a paramétereket? (5) megoldja-e a kitűzött feladatot? stb. A másik 60 percben 2-3 egyszerű feladatot kell megoldani számítógépen.

A második fordulóban három-négy kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani IBM PC számítógépen; a rendelkezésre álló idő most is 2 óra. Csak a futási eredményt értékeljük, nem pedig a megírt program szövegét.

A harmadik fordulóban 3-4 már komolyabb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani; a rendelkezésre álló idő 3 óra. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladat(ok) megoldását meg kell tervezniük, a programo(ka)t meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell éleszteniük.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/logo/

 

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Programozás kategória

A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Programozás kategória (korábbi nevén Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny) 1985-től kerül megrendezésre az általános- és középiskolák 5-13. osztályos tanulói számára, három korcsoportban.

A verseny megrendezésében közreműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara.

A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kritikáját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a versenyben.

A 3 vagy 2 órás első fordulóban a tanulók analizáló képességét tesszük próbára számítógép használata nélkül

2007/2008-ban a versenybizottság újabb kísérletet indított, az 1. korcsoport 1. fordulójának lebonyolítását megváltoztatta. A Logo OSzTV-hez hasonlóan e korcsoport első fordulójában 60 perces írásbeli és 60 perces számítógépes feladatrészt kell a versenyzőknek megoldaniuk.

A második fordulóban 3-5 kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani számítógépen; a rendelkezésre álló idő 5 (az I. korcsoportnál 3) óra. Csak a futási eredményt értékeljük, nem pedig a megírt program szövegét.

A harmadik fordulóban 2-5 nagyobb, esetleg már részben megoldott, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani.

Arra törekszünk, hogy a versenyfeladatok a problémamegoldó, algoritmizáló, modellalkotó, modularizáló készséget mérjék fel. A Pascal nyelv használatában való jártasságot elvárjuk a versenyzőktől, de fontosnak tartjuk más programnyelvek (pl. BASIC, Logo, C++, Prolog, assembly stb.) szemléletmódjának ismeretét is. A hangsúly nem az egyes nyelvek részleteinek, hanem a módszeres programozás fogalmainak, elveinek és gyakorlatának, a helyes programozási módszereknek és stílusnak géptől és nyelvtől független ismeretén van.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes/

 

Nemes Tihamér Online Programozási Verseny

A verseny elsodleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetoséget adjon programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására.

A versenyt öt fordulóban rendezzük meg. Az egyes fordulókban a versenyzoknek 3-5 programozási feladatot kell megoldaniuk C++, Pascal, C#, Python vagy Java nyelven, a beküldött megoldásokat Linux környezetben fordítjuk újra és az így kapott programokat értékeljük.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes-online/

 

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategória

Az Informatika OKTV alkalmazás kategóriája a 2003/2004-es tanévben indult 11-12. osztályos tanulók részére. Ehhez csatlakozott a 2005/2006-os tanévben a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategória 9-10. osztályos tanulóknak.

A verseny megrendezésében közreműködik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara.

A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kritikáját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a versenyben.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/

 

CEOI - Közép-Európai Informatikai Diákolimpia

Az informatikai diákolimpia középiskolás tanulók nemzetközi programozási vetélkedője.

A gyorsan népszerűvé váló IOI láttán a román és a magyar delegáció 1993-ban felvetette, hogy meg kellene rendezni a közép-európai országok hasonló versenyét (a románok már évek óta szervezték a Balkán-országok informatikai diákolimpiáját), és Románia 1994-re meg is hívta Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia csapatait. (Más regionális olimpiákat is rendeznek: pl. Balti olimpia, Arab olimpia, Ibero-amerikai olimpia, Dél-Kelet Ázsiai olimpia, ...)

A Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (Central-European Olympiad in Informatics, CEOI) hivatalosan nyolc közép-európai ország kezdeményezte 1994-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián (IOI) szereplők közvetlen utánpótlásának versenyeztetésére, ahol minden országot legfeljebb 4 versenyző képvisel. 2011-től kezdődően a rendező ország hivatalosan is 2 csapatot indíthat.

Ausztriát kizárták. Németország később csatlakozott az alapítók köréhez, emiatt 2003-ban rendezett először olimpiát.

A CEOI országok: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/ceoi/ceoi_main.php

A verseny hivatalos oldala: http://ceoi.inf.elte.hu

 

IOI - Nemzetközi Informatikai Diákolimpia

A matematikai, fizikai és kémiai diákolimpiák mintájára 1989 óta évente rendeznek Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (International Olympiad in Informatics, IOI) is.

1987-ben Bulgáriában, Szófiában nemzetközi informatikai versenyt rendeztek, elsősorban Közép- és Kelet-Európai országok (köztük Magyarország) részvételével. Itt vetődött fel az, hogy ideje lenne informatikából is diákolimpiát rendezni. A versenyt 1988-ban újra megtartották, ezúttal Várnában.

A felvetés alapján, az UNESCO és az IFIP elvi támogatásával a matematikai, a fizikai és a kémiai diákolimpiákhoz hasonlóan 1989 óta évente megrendezik a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (International Olympiad in Informatics, IOI) is.

1992-től az IOI már valódi világverseny volt: mind az öt földrész és 1991-hez képest kétszer annyi ország képviseltette magát.

Magyarországot - versenyzőinek kiemelkedő szereplésére való tekintettel - már 1991-ben felkérték arra, hogy vállalja el az IOI'96 megrendezését. Az NJSZT elnöksége és országos versenybizottsága 1996-ot különösen alkalmasnak tartotta az IOI magyarországi megrendezésére, tekintettel a magyar állam létrejöttének évfordulós ünnepségeire. A felkérést a nemzetközi versenybizottság 1992-ben megismételte, ugyanakkor más országok - pl. Dél-Afrika, Korea - is közölték, hogy vállalkoznának az IOI'96 megtartására - IOI-t rendezni időközben megtiszteltetéssé vált.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia elvi támogatását megszerezve, az NJSZT 1993-ban az argentínai diákolimpián bejelentette, hogy vállalja az IOI?96 megszervezését. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság több pályázó ország előtt nekünk adta a rendezés jogát.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/ioi/ioi_main.php

A verseny hivatalos oldala: http://olympiads.win.tue.nl

 

eJOI - Európai Informatikai Diákolimpia

A verseny célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az informatika iránt, fejlessze a versenyképes szoftverfejlesztést Európában, illetve, hogy elismerést kaphassanak a legjobb tehetségek.

Az eJOI-t első alkalommal 2017-ben Bulgáriban szervezték meg.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/ejoi/ejoi_main.php

A verseny hivatalos oldala: http://ejoi.org

 

Diákolimpiai válogatóverseny (EJOI, CEOI, IOI)

1989-ben rendezték meg az első Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (International Olympiad in Informatics, IOI), az UNESCO támogatásával. Az első versenyen Szófiában 13 ország, egy évvel később Minszkben már 25, 1992-ben Bonnban pedig 46 ország vett részt 4-4 tagú csapatokkal

A gyorsan népszerűvé váló verseny láttán a román delegáció 1993-ban felvetette, hogy meg kellene rendezni a közép-európai országok hasonló versenyét. Hivatalosan nyolc közép-európai ország kezdeményezte 1994-ben a Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (Central-European Olympiad in Informatics, CEOI), a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián (IOI) szereplők közvetlen utánpótlásának versenyeztetésére, ahol minden országot legfeljebb 4 versenyző képvisel.

További információ: http://tehetseg.inf.elte.hu/valogatok/valogatok_main.html

 

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, Kovács Győző szellemében

A diák programtermékek magyarországi versenye 1984-ben – ugyancsak Szekszárdon – a Garay versennyel kezdődött. A termékversenyt az NJSZT, a Mikroszámítógép Magazin (az első magyarországi diák számítástechnikai havilap) és a Garay János Gimnázium hirdette meg. Zentai András, a Gimnázium akkori igazgatója a versennyel azt szerette volna elérni, hogy a gimnázium tanulóiban érdeklődés ébredjen a korai számítástechnika iránt, és így gyorsabban alakuljon ki a megfelelő informatikai kultúra mind Tolna megyében, mind pedig a szekszárdi iskolákban – elsősorban persze a Garay János Gimnáziumban.

A verseny másik fő célja az volt, hogy a diákok megtanuljanak „eladható” – azt is mondhatnám technologizált – programtermékeket készíteni. A versenyen – minden addigi diákversennyel ellentétben – a zsűri csak a termék minőségét vizsgálta, se az nem érdekelte, hogy a terméket milyen nyelven és az sem, hányan készítették. A diákok erre hamar ráéreztek, és már az első döntőkre is több olyan pályázatot küldtek be, amit akár 4-5 fős „team”-ekben fejlesztettek ki, éppen úgy, mint ahogyan azt a professzionális szoftver-fejlesztési intézetekben csinálták. Az első évben a verseny új játék-programok vetélkedőjével indult, ez az „egytémájúság” néhány évig tartott, majd egyre több témát vettünk fel a programba, először az oktató programokat, később az alkalmazói programokat, de nem kellett sokáig várni, hamarosan megjelent az első látvány-program pályázat (a mai képzőművészeti és zenei programok „őse”), végül pedig az Internet megjelenésével az első Internetes alkalmazói program-pályázatok is megérkeztek.

A Garay-verseny hűen követte a professzionális számítástechnika magyarországi fejlődését, sőt néha még meg is haladta. A Garay versenyt 20 alkalommal rendezték meg, az utolsó versenyre 2003-ban került sor, amikor a verseny iránt az érdeklődés megcsappant… Ekkor iskolánk (I. Béla Gimnázium) vállalta, hogy az iskola tanáraival ismét szeretnék megszervezni ezt a diákversenyt, méghozzá úgy, hogy mozgósítani fogják nem csak a város többi általános és középiskolájának, hanem az országnak, sőt a környező országok magyar iskoláinak a diákjait is. Miután 2003-ban ünnepeltük Neumann Jánosnak, az első, mai architektúrájú, Neumann elvű számítógép megalkotójának a 100. születésnapját, 2003-ban újra indítottuk ezt a nagy múltú diák-számítástechnikai versenyt, amit – a Neumann év tiszteletére – röviden Neumann versenynek neveztük el. (Lásd a címben a verseny teljes nevét.) A Neumann verseny meghirdetői a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az I. Béla Gimnázium voltak. Az első, a 2004-es Neumann versenyre a diákok 62 pályázatot küldtek be, egy kicsit még többet is, mint az utolsó Garay-versenyre, amiből sejteni lehetett, hogy a verseny újabb fejlődés előtt áll. Azóta a kezdeti optimizmusunk beigazolódott, így mára, a több mint 250 nevezés érkezett az ország minden tájáról, valamint a határainkon túlról (a nevezések mintegy fele a határon túlról érkezett), ezzel is jelezve rendezvényünk sikerét!

2012. december 18-án Kovács Győző, a verseny kitalálója, lelkes és fáradhatatlan szervezője, a zsűri elnöke, aki „mellesleg” a hazai informatika egyik kiemelkedő személyisége volt, elhunyt. Ez a nap, a versenynek, de a hazai informatika népszerűsítésének is fekete napjaként került be a kalendáriumba. A 2013-as versenyt már „Győző” (mindenkinek tegeznie kellett…) nélkül kellett megszervezni, de jelenléte a versenyen így is tapintható volt…

Próbálkozásaink, hogy a verseny zsűrijének elnökét pótoljuk sikerre vezettek, mert az NJSZT javaslatára és kérésünkre Dr. Zsakó László elvállalta a megbízást. Személyében a hazai informatika-oktatás, tehetséggondozás egyik kiemelkedő alakja lett a verseny zsűri-elnöke.

Így a Kovács Győző által megálmodott verseny töretlenül folytatódhatott, és mára már komoly, elismert és népszerű itthon és a határainkon túl is.

További információ:

 

Izsák Imre Gyula természettudományos verseny

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 1992 óta évente megrendezi a matematika, fizika, és számítástechnika tárgyköreit egyaránt felölelő, komoly díjazású versenyét, az Izsák Imre Gyula Természettudományi Versenyt.

A három tantárgy rendhagyó, komplex vetélkedőjét a gimnázium jelenlegi igazgatója, Horváth Attila kezdeményezte. A verseny 1993 óta a gimnázium egykori tanulójának, a zalaegerszegi születés matematikus-csillagásznak, Izsák Imre Gyulának – emlékét őrizve – viseli a nevét. 1992-ben a meghívásos versenyen három megye gimnazistái mérhették össze tudásukat. 1993-ban és 94-ben már tágabb régió – Dunántúl minden megyéjéből ill. Budapestről egy-egy gimnázium – diákjait hívtuk meg. 1995-ben – a Zrínyi gimnázium 100 éves jubileumi ünnepségsorozata keretében – pedig már az egész országra kiterjedt a meghívottak köre. A győztes diák egy PC/AT számítógéppel lett gazdagabb. Az iskolákat két-két tanuló képviseli.

A versenyzők mindhárom tantárgyból – az OKTV-n elfogadott szabályok szerint – két-két órás feladatsort oldanak meg. A számítástechnika versenyen a tanulók IBM PC gépen dolgozhatnak PASCAL, C vagy BASIC nyelven.

További információ: http://www.zmgzeg.sulinet.hu/izsak/