I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság neve: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

a.) angolul: John von Neumann Computer Society

b.) németül: John von Neumann Computergesellschaft

c.) oroszul: Obsesztvo po Informatyika im. Jánosa Neumann

d.) franciául: Association John von Neumann pour l’Informatique

2. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 16.

3. A Társaság működési területe: Magyarország

4. A Társaság alapítási éve: 1968