ECDL Vizsgaközpontok akkreditációs feltételei és működési szabályzata

A 2020. február 1-től érvényes összefoglalója itt érhető el.

Tartalom

Az ECDL

A program

Az ECDL (European Computer Driving Licence – a digitális írástudás európai tanúsítványa; Európán kívül ICDL – International Computer Driving Licence) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes tanúsítványa. A program nemzetközi irányítását az ECDL Alapítvány végzi, amelyet a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) hozott létre 1996-ban.

Az ECDL és ICDL elnevezések és logóik a European Computer Driving Licence Foundation Limited – ECDL-F (a továbbiakban "ECDL Alapítvány") védjegye.

Az ECDL Program részei

 • az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (azon belül: ECDL Standard és ECDL Base) neve, tartalma és továbbfejlesztése
 • angol nyelvű európai vizsgafeladat-gyűjtemény (MQTB)
 • magyar nyelvű vizsgafeladat-gyűjtemény (mindenkori hivatalos ECDL vizsgapéldatár)
 • az ECDL minőségbiztosítási kézikönyv
 • az ECDL vizsgák céljára számítógépes és automatizált eljárások a nyilvántartáshoz
 • az 1996. február 1-je óta, a CEPIS User Skills/ECDL célú munkacsoportban történő egyéb fejlesztések és bővítések

Termékfelsorolás

 • európai vizsgafeladat-gyűjtemény - MQTB
 • hivatalos magyar nyelvű ECDL vizsgapéldatár (mindenkori hivatalos ECDL vizsgapéldatár)
 • Követelményrendszer (Syllabus), amely tartalmazza a modulok követelményeinek leírását: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság, E-hitelesség/e-aláírás, Képernyőolvasás és karakterfelismerés (OCR és Screenreader), CAD, IKT pedagógusoknak, Advanced modulok (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció), Közösségi média
 • online adminisztrációs rendszer, minden vizsgaközpont számára egységesen, kötelezően előírt használattal
 • ECDL e-vizsgakártya
 • ECDL e-bizonyítvány és papír alapú bizonyítvány
 • minden védjegy és logó

Az ECDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (továbbiakban: NJSZT ECDL Iroda) illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ECDL vizsgaközpontokban történik. A vizsgaközpontok akkreditációját az NJSZT által felkért szakértőkből álló Minősítő Bizottság szakvéleménye alapján az Akkreditációs Bizottság végzi.

ECDL vizsgaközpont (oktatási központ, stb.) Magyarországon, ill. meghatározott határon túli intézményekben kizárólag az NJSZT felhatalmazása által működhet.

Az ECDL Standard bizonyítványért a vizsgázóknak 7 (4+3), az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséért 4 (3+1) sikeres modulvizsgát kell letenniük.

A bizonyítvány megszerzésére az első vizsgától számított 3 éven belül van lehetőség.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik mind a 7 modulvizsgát.

Az ECDL rendszerbe való regisztráció és vizsgázás nincs korhatárhoz, kivéve a Közösségi média modulvizsga esetében, amely modulvizsgára csak a 13. életévüket betöltött vizsgázók jelentkezhetnek.

Az NJSZT ECDL Irodája által biztosított szolgáltatások és az ECDL vizsgaközpont jogai

Az NJSZT ECDL Irodája által biztosított szolgáltatások

 • A vizsgaközpontok ellenőrzése, ezáltal annak biztosítása, hogy az egyes intézmények az ECDL Program előírásainak megfelelően működjenek
 • Az ECDL Program és a Termékek támogatása és fejlesztése
 • Az ECDL Program és a Termékek megfelelő összehangolásának biztosítása
 • Konzultációs szolgáltatások biztosítása
 • Az ECDL projekt központi marketingjének részeként, az ECDL népszerűsítése az írott és elektronikus médiában. A vizsgaközpontok által az Irodának megküldött információk, tanfolyami tudnivalók megjelentetése az ECDL magyarországi honlapján, valamint a hivatalos tájékoztató és népszerűsítő anyagokban
 • Online adminisztrációs nyilvántartórendszer működtetése és folyamatos fejlesztése
 • A vizsgázók számára saját online fiók
 • E-vizsgakártya
 • ECDL e-bizonyítvány. Az e-bizonyítvány hitelesített, időbélyegzővel ellátott okmány. Amikor a vizsgázó teljesítette a bizonyítvány (Base vagy Standard) kiadásához szükséges modulvizsgákat, az ECDL Iroda ellenőri a nyilvántartórendszerben rögzített adatokat és a nyilvántartó rendszeren keresztül elkészíti az e-bizonyítványt
 • Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány a vizsgázó külön igénylése alapján. Az akkreditációs és működési szabályok várható éves változásáról a vizsgaközpontok tájékoztatása, annak esedékessége előtt 2 hónappal

Elektronikus és papír alapú ECDL bizonyítványt Magyarországon, és meghatározott határon túli intézményekben a nemzetközi ECDL Alapítvány képviselőjeként kizárólag a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jogosult kibocsátani.

Az ECDL vizsgaközpont jogai

Az alapszerződés a vizsgaközpontot a következő ECDL modulok vizsgáztatásra jogosítja fel: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció, Adatbázis-kezelés, Képszerkesztés, Webszerkesztés, IT biztonság, IKT pedagógusoknak, Közösségi média.

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul vizsgáztatási jogának elnyeréséhez az NJSZT által szervezett képzésen való részvételre és a képzés anyagából sikeres vizsga letételére van szükség. A Képernyőolvasás és karakterfelismerés (OCR és Screenreader), CAD, Advanced modulok (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció) modulokból egy vizsgaközpont akkor tarthat vizsgát, ha az általa delegált ECDL vizsgáztató az NJSZT-nél a nevezett modulokból sikeresen vizsgázik. A vizsgáztatói jogosultságot minden esetben szerződés-kiegészítés igazolja.

Az NJSZT az ECDL vizsgáztatáshoz szükséges valamennyi információt és segédanyagot az akkreditált vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja.

Az alapszerződés megkötésekor a vizsgaközpont külön kérésre megkaphatja az európai ECDL Alapítvány által kiadott angol nyelvű MQTB (Manual Question and Test Base) mindenkor érvényes változatát.

A vizsgaközpont:

 • jogosult az ECDL-lel kapcsolatos minden új információra, amelyet az NJSZT postán vagy elektronikus formában küld meg, illetve az ECDL honlap vizsgaközpontok számára fenntartott, jelszóval védett üzenőfalán tesz közzé.
 • vizsgára felkészítő tanfolyamokat tarthat és vizsgáztathat. A tanfolyami és vizsgadíjakról elszámolással nem tartozik.
 • saját hatáskörében írhat ki vizsganapokat és a hivatalos ECDL vizsgapéldatárból az ADMINET rendszer által kisorsolt feladatokból vizsgáztathat.
 • ha a meghirdetett vizsganapra 4 főnél kevesebb jelentkezett, a vizsgát nem köteles megtartani.
 • használhatja az ECDL logót és az ECDL elnevezést a következő esetekben:
  • akkreditált ECDL vizsgaközpontként való azonosításhoz;
  • felhívásokban, promóciós anyagokban;
  • az NJSZT ECDL Iroda által bevizsgált tananyagokon.

A logó használatára Magyarországon az NJSZT ECDL Irodáján (vagy az általa feljogosított harmadik személyeken) és az akkreditált vizsgaközpontokon kívül más nem jogosult.

Az akkreditáció feltételei

Az akkreditáció jogi feltételei

Az akkreditáció a szerződés aláírását követően évenkénti megújítással visszavonásig érvényes. A megújítás módja az éves üzemeltetési díj befizetése, illetve a szerződési feltételek mindenkori betartása.

Csatlakozási alapfeltétel az NJSZT ECDL Irodájával kötendő szerződés aláírása, a jelentkezési lapon szereplő adatok valódisága, pénzügyek intézéséhez szükséges bankszámla.

Az akkreditációs eljárás elindításához a következő dokumentumokat kell az NJSZT ECDL Irodájának megküldeni:

 • Akkreditációs adatlapok az intézményről, illetve az intézmény által jelölt (min. 2 fő) vizsgáztatókról. (Az adatlapok letölthetők az ECDL honlapról.)
 • Vizsgáztatók önéletrajza, valamint diploma- és/vagy egyéb releváns bizonyítvány-másolata
 • Alapító okirat, vagy bejegyzési dokumentum
 • Tulajdoni lap és/vagy bérleti szerződés a vizsgaközpont helyiségeiről (állami intézmények esetén az igazgató nyilatkozata a szerződés meglétéről)
 • Szoftver licencek és a hardver eszközök tulajdonjogát igazoló dokumentumok: amennyiben a szoftverek nem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licenc szerződésre van szükség.
 • Szerződés az internet-használatról
 • Kapcsolattartó és a pénzügyeket intéző személy érvényes munkaszerződésének meglétéről szóló munkáltatói nyilatkozat
 • Érvényes bankszámla-szám

Technikai feltételek

A vizsgaközpontnak az ECDL vizsga minden moduljának követelményeit kielégítő, legális és saját tulajdonú hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Amennyiben a szoftverek mégsem az intézmény tulajdonát képezik, akkor a gyártó által kiállított, névre szóló al-licence szerződésre van szükség.

Az ECDL rendszerben használatos szoftverek listája megtalálható itt.

Amennyiben egy új vizsgaközpont ezektől eltérő szoftvert szeretne akkreditáltatni, ezt az akkreditációs kérelem benyújtásakor külön jelezni kell az ECDL Iroda felé, ahol a kérelmet elbírálják. Már működő központ esetén, az új eszközök bejelentésekor szintén külön kell jelezni - és ezzel engedélyeztetni - a hivatalos szoftverlistán nem szereplő eszközöket.

Hardver

Személyi számítógép – asztali számítógép vagy notebook (laptop) amelynek konfigurációját minimálisan 1 gigahertzes (GHz) órajelű vagy gyorsabb 32 bites vagy 64 bites Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 1 gigabájt (GB) RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites) memória és 100 GB HDD, DirectX 9 grafikus eszköz WDDM 1.0 vagy újabb illesztőprogram, egér, hálózati kártya, CD meghajtó, valamint legalább 14" képátlójú színes monitor jellemzi.

A vizsgaközpontnak minden esetben biztosítania kell, hogy a hardver- és szoftvereszközök összhangban legyenek egymással (vagyis mindenkor figyelembe kell venni, és biztosítani kell az egyes szoftverekhez minimálisan előírt hardver követelményeket), azért, hogy megfelelő módon támogassák a vizsgafeladatok időn belüli megoldhatóságát.

Szoftver

A szoftverek akkreditálásának alapfeltétele, hogy azok alkalmasak legyenek az érvényben lévő vizsgapéldatár feladatainak megoldására. Így az egyes modulokhoz a következő szoftverek javasoltak:

Számítógépes alapismeretek

 • Microsoft Windows 7 vagy újabb verzió
 • Linux disztribúciók: Debian, Mandrake, Sulix, SUSE, Ubuntu, UHU stb.
 • Apple Mac OS X

Online alapismeretek

 • böngésző (pl. MS Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • levelező kliens (pl. MS Outlook Express, MS Office Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail)

Szövegszerkesztés, Advanced szövegszerkesztés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Táblázatkezelés, Advanced táblázatkezelés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Adatbázis-kezelés, Advanced adatbázis-kezelés

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Prezentáció, Advanced prezentáció

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Képszerkesztés

 • Adobe Photoshop 6 vagy újabb verzió
 • GIMP - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Webszerkesztés

 • text editor (pl. Notepad, Notepad++, Notepad2, gEdit, NEdit)
 • web editor (pl. Brackets, Netbeans, Amaya, KompoZer, CoffeeCup, SharePoint Designer 2007)

IT Biztonság

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió

Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

 • Microsec eSzignó
 • NetLock PDFSigno

IKT pedagógusoknak

 • Microsoft Windows 7 vagy újabb verzió
 • Linux disztribúciók: Debian, Mandrake, Sulix, SUSE, Ubuntu, UHU stb.
 • Apple Mac OS X
 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • Open Office - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • LibreOffice - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • böngésző (pl. MS Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) - mindig a legfrissebb, vagy egy évnél nem régebbi stabil verzió
 • levelező kliens (pl. MS Outlook Express, MS Office Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail)

Közösségi média

 • Microsoft Office 2007 vagy újabb verzió
 • OpenShot Video Editor, PowerPoint videofelvétel funkció - 2016 vagy újabb verzió

CAD

 • AutoCAD 2000 vagy újabb verzió

Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés

 • képernyőolvasó szoftver: JAWS
 • karakterfelismerő szoftver: OmniPage PRO

További információ:

Minden vizsgázásra használt számítógépen legyen installálva legális víruskereső- és tömörítőprogram (pl. WinZip vagy WinRAR vagy az operációs rendszer tömörítő programja), mindkettő lehet freeware vagy shareware típusú is. A víruskeresőt rendszeresen frissíteni kell, a mindenkor legfrissebb verzió használata kötelező.

Feltétel továbbá, hogy az akkreditációs és minőségellenőrző látogatáskor a szoftverek telepítve legyenek.

Egyéb

 • legalább 10 db vírusmentes, a korrekt vizsgáztatást garantálóan elhelyezett munkaállomás
 • lokális és távoli hálózati hozzáférés, internet-csatlakozás (sávszélesség: min. 64 kbit/sec-os digitális csatlakozás - ISDN -, vagy kettő, legalább 38400 bit/sec-os analóg modem)
 • legalább egy további munkaállomáson internet-hozzáférés és bármilyen böngészőprogram (pl. MS Internet Explorer, Mozilla, Opera)
 • lézernyomtató
 • e-mail cím
 • telefon
 • fénymásoló
 • a vizsgateremben falióra

A kulturált vizsgáztatást biztosítandó, feltétel továbbá a megfelelő környezet és infrastruktúra:

 • jó megközelíthetőség
 • huzamos tartózkodásra alkalmas, kulturált vizsgahelyiség(ek)
 • egységes, jó állapotú bútorzat
 • fűtött, ill. napfénytől védett vizsgaterem/vizsgatermek
 • várakozási lehetőség
 • illemhely, kézmosó

Személyi feltételek

A szerződésben foglaltak teljesítéséért és az NJSZT ECDL Irodájával való kapcsolattartásért felelős személy, aki a vizsgaközponttal szerződéses vagy munkaviszonyban áll. A kapcsolattartónak részt kell vennie az NJSZT ECDL Irodája által tartott egy napos felkészítő tájékoztatón.

Állandó munkatárs, ügyfélszolgálat.

Pénzügyek intézésére alkalmas személy.

Legalább két fő egyetemi vagy főiskolai diplomával, nem szakirányú diploma esetén felsőfokú számítástechnikai végzettséggel és legalább egy év szakirányú oktatói gyakorlattal, illetve szakirányú végzettség hiányában egyetemi vagy főiskolai diplomával és legalább 10 év igazolt informatikai oktatói gyakorlattal rendelkező vizsgabiztos, akik az intézménnyel főállású vagy szerződéses jogviszonyban állnak.

 • Minden vizsgáztatónak megfelelő szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie az ECDL modulokból való vizsgáztatáshoz (lásd: Az ECDL vizsgaközpont jogai). A leendő ECDL-vizsgáztatóknak egynapos felkészítésen kell részt venniük. A vizsgáztatóknak az ECDL vizsgák lebonyolítására alkalmas szakmai alkalmasságáról a tájékoztató végén megtartott vizsgán kell számot adniuk.
 • Amennyiben valamely vizsgáztató valamely modulból a vizsgát nem megfelelően teljesíti, úgy újabb vizsgára önálló felkészülést követően 1 hónap elteltével, 3000 Ft vizsgadíj befizetésével mehet, addig azonban az adott modulból ECDL-vizsgáztatást nem folytathat. Az akkreditált vizsgáztatók hivatalos ECDL-vizsgáztatói igazolványt kapnak.
 • Javasolt, hogy a vizsgáztató ne ugyanaz a személy legyen, aki a tanfolyamon, képzésen a vizsgázókat a vizsgára felkészíti.
 • Az NJSZT ECDL Irodája szükség esetén további felkészítő tájékoztatókon, való részvételt ír elő a vizsgáztatók számára. Ilyen eset például, amikor a vizsgáztató a vizsgafeladatok javításakor súlyosabb hibákat vét. Az újabb felkészítő tájékoztató költségeit a vizsgaközpont fizeti meg. Amennyiben a vizsgáztató ezt követően sem tud maradéktalanul eleget tenni a vizsgafeladatok javításával kapcsolatos szakmai és/vagy etikai előírásoknak, akkor az Akkreditációs Bizottság az illető vizsgáztatási jogosultságát megvonhatja.

A CAD és ECDL Advanced modulok vizsgáztatásához szükséges személyi feltételeket lásd:

Megjegyzés:

 • Vizsgáztató bármely akkreditált központban folytathat vizsgáztatást. Ha a vizsgáztató szerződése vagy munkaviszonya a vizsgaközponttal megszűnne, ezt az NJSZT ECDL Irodában be kell jelenteni, és helyette szükség esetén új vizsgáztatót kell jelölni.
 • Amennyiben egy akkreditált vizsgáztató egy évig bármilyen okból kifolyólag nem vizsgáztatott, azonban a továbbiakban vizsgáztatni kíván, úgy újból vizsgáztatói felkészítő tájékozatón és vizsgán kell részt vennie.

Az akkreditált vizsgaközpont feladatai és kötelességei

A vizsgáztatás személyi, technikai és biztonsági feltételeinek állandó biztosítása, az NJSZT ECDL Irodával való folyamatos együttműködés, a mindenkor hivatalosan előírt adminisztrációs szoftver rendeltetésszerű használata. Az ECDL vizsgának a vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti lebonyolításáért a vizsgaközpont vezetője és vizsgáztatói egyaránt felelősséggel tartoznak mind szakmai, mind etikai szempontból.

Megfelelő hardver és szoftver eszközök folyamatos biztosítása (lásd: Feltételek).

Állandó ügyfélszolgálat biztosítása.

Az ECDL vizsga iránti érdeklődés felkeltése, tájékoztatás, népszerűsítés, és marketing tevékenység az ECDL minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.

Az európai ECDL-logó szabályszerű használata és jól látható helyre történő kifüggesztése a vizsgaközpont bejáratánál, illetve a vizsgatermekben.

A vizsgaközpontnak saját honlappal kell rendelkeznie, amelyen az ECDL-ről is tájékoztatást nyújt. Ezen honlapról link formájában közvetlenül elérhetővé kell tenni a központi ECDL-honlapot (www.ecdl.hu vagy www.njszt.hu/ecdl).

Vizsgalehetőség biztosítása más vizsgaközpontban regisztrált vizsgázók számára. Ha a vizsgaközpont jellegénél fogva csak zártkörű vizsgákat kíván tartani, indokolt esetben ehhez az Akkreditációs Bizottság külön engedélyt adhat.

Az alábbiakban meghatározott adminisztrációs kötelezettségek teljesítése az NJSZT ECDL Irodája részére:

 • Az ECDL vizsganapok meghatározása, a vizsgák bejelentése az adminisztrációs rendszer segítségével, három nappal a vizsganap előtt.
 • A vizsgára jelentkezők hivatalos regisztrálása az adminisztrációs szoftver segítségével.
 • A vizsgázók számára az adminisztrációs szoftver segítségével e-mail küldése az ECDL vizsgarendszerbe történt regisztrációjuk tényéről, és a saját vizsgázói fiókjuk adatairól.
 • Vizsgázói adatlap nyomtatása 2 példányban. Az adatlapon a vizsgázónak aláírásával kell igazolnia, hogy a regisztrációkor megadott adatai helyesek. A vizsgázói adatlap egy példánya a vizsgázóé, egy példányt a vizsgaközpont köteles megőrizni a vizsgázó utolsó vizsgáját követő 3 évig.
 • A mindenkor érvényes hivatalos regisztrációs díj befizetése az NJSZT számára.
 • A vizsgaadatok rögzítése az adminisztrációs rendszerbe a vizsgát követő 3 munkanapon belül.
 • Az akkreditáció óta bekövetkezett változásokat (személyi, technikai feltételek, cím- vagy teremváltozás, új hardver és szoftver eszközök beszerzése, régi eszközök használaton kívül helyezése stb.) jóváhagyás céljából, a szükséges dokumentációkat mellékelve írásban, az ECDL honlap üzenőfalról letölthető adatlap segítségével kell bejelenteni az NJSZT ECDL Irodájának, a változást követő 7 munkanapon belül.

A nem nyilvános vizsgafeladat-gyűjteményeket és feladatlapokat, illetve az ezek tárolására szolgáló elektronikus hordozókat, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó szabályok megtartásával kell tárolni és megőrizni.

Az ECDL Iroda által bejelentett ellenőrzésre garantálni kell a fogadókészséget, és lehetővé kell tenni a dokumentumokba és az adminisztrációs rendszer adataiba való betekintést, másolat vagy kivonatkészítést.

 • Az ECDL Iroda által előre bejelentett vizsgaellenőrzés alkalmával a vizsgát a meghirdetett időpontnál korábban nem szabad megkezdeni, a minőségellenőröknek a vizsga megkezdésekor jelen kell lenniük. Ennek érdekében a minőségellenőrök a meghirdetett vizsgaidőpont előtt legalább fél órával érkeznek meg a helyszínre. A vizsgaellenőrző látogatást legkésőbb annak esedékessége előtt 2 órával kell bejelenteni.
 • Az ellenőrzött vizsgán beadott vizsgafeladatokból véletlenszerű kiválasztással kettőt a minőségellenőrök jelenlétében, a vizsgát követően, a helyszínen kell kijavítani.
 • A vizsgaközpont a látogatás eredményéről, vagyis az Akkreditációs Bizottság (AB) határozatáról értesítést kap. Amennyiben az AB a központ működésével kapcsolatosan kifogást támaszt, úgy a központ köteles a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésekről hivatalos értesítést küldeni az ECDL Irodának, legkésőbb a kifogást tartalmazó levél kézhez vételét követő 1 hónapon belül.

Amennyiben az ellenőrzés eredményéről döntést hozó Akkreditációs Bizottság a vizsgaközpont működését minőségi hiba miatt felfüggeszti, és a vizsgaközpont a hiányosságokat 6 hónapon belül sem pótolja, úgy az NJSZT a vizsgaközponttal érvényben lévő szerződés felbontását kezdeményezheti.

Az ECDL vizsga előkészítése és lebonyolítása

A vizsga lebonyolítása, általános tudnivalók

ECDL vizsgát tenni kizárólag akkreditált ECDL vizsgaközpontban, nyilvános, előre meghirdetett vizsgán, akkreditált ECDL vizsgáztató jelenlétében lehet. A mindenkori vizsgáztató felelős a vizsga szabályos lebonyolításáért és a vizsgafeladatok javításáért.

Nyilvános vizsganapok mellett lehetőség van zártkörű vizsgák lebonyolítására is.

Az ECDL rendszerbe történő regisztráció, vizsgázói adatlap, vizsgázói online fiók, e-vizsgakártya és vizsgakártyaszám, e-bizonyítvány

A vizsgázót az ECDL rendszerbe való jelentkezéskor az adminisztrációs szoftverbe a vizsgaközpont regisztrálja. A regisztrált adatokkal a vizsgaközpont kinyomtatja a vizsgáztató adatlapját 2 példányban. A vizsgázó az adatok valódiságát és megfelelőségét az adatlap aláírásával igazolja, valamint aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba bekerüljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. 14 éves kor alatt a vizsgázói adatlapot a szülőnek vagy a gondviselőnek is alá kell írnia.

Miután a vizsgázó az adatlapot aláírta, a vizsgaközpont az adminisztrációs szoftveren keresztül e-mail-t küld a vizsgázónak a saját online fiókjába való bejelentkezési feltételeiről: link, egyedi azonosító, e-mail cím, egyszeri jelszó.

A regisztrációval egyidejűleg az adminisztrációs rendszer létrehozza a vizsgázó e-vizsgakártyáját, amelyen feltüntetésre kerül a vizsgázó egyedi vizsgakártya száma is. Az e-vizsgakártyát a vizsgázó a saját vizsgázói fiókjába való belépést követően bármikor letöltheti PDF formátumban, vagy szükség szerint elektronikusan lementheti magának.

A vizsgaközpontnak a vizsgázók modulvizsgáinak eredményét az adminisztrációs szoftverben kell rögzítenie.

A vizsgaközpont köteles a regisztrációkor minden vizsgázó rendelkezésére bocsátani a Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL vizsgák lebonyolításáról c. fejezetet.

Vizsgázni az első vizsga dátumától számított 3 éven belül bármely akkreditált ECDL vizsgaközpontban lehet. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik mind a 7 modulvizsgát. Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idő egységesen 3 év.

Amikor a vizsgázó az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 4 modulvizsgát, illetve az ECDL Standard megszerzéséhez szükséges 7 modulvizsgát sikeresen teljesítette, az adminisztrációs szoftverben rögzített adatok ellenőrzése után az NJSZT ECDL Irodája elkészíti a vizsgázó e-bizonyítványát. Az e-bizonyítvány elkészültéről a vizsgázót az Iroda e-mail-ben értesíti.

A vizsga nyelve Magyarországon elsősorban magyar. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL alapítvány által jóváhagyott nyilvános és ingyenesen hozzáférhető ECDL Vizsgapéldatár tartalmazza.

Igény esetén biztosítani kell az angol nyelvű vizsgázás lehetőségét is. Az angol nyelvű vizsgákhoz a feladatsorokat az MQTB (Manual Question and Test Base) mindenkor érvényes változatából kell összeállítani. Az MQTB nem nyilvános feladatsor, ezt a vizsgaközpontok kérésre egy példányban megkapják azzal, hogy azt oly módon tárolják, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá, és be kell tartaniuk a titkosságra vonatkozó szabályokat: a dokumentum másolása, terjesztése, a vizsgáztatástól eltérő célra való felhasználása tilos.

Vizsgáztatni egyéb nyelveken is lehet, azonban a kérdéseket kizárólag az ECDL Alapítvány tulajdonát képező, hivatalosan jóváhagyott nemzeti vizsgapéldatár-fordításokból (MQTB nemzeti változatai) kell összeállítani. Ebben az esetben a megfelelő nyelvű MQTB-t az ECDL Iroda előzetes egyeztetés alapján biztosítja a vizsgaközpont részére, a titkosságra vonatkozó előírások betartatásával.

A vizsgafeladatokat, illetve az adott vizsgán feladható feladat számát  az ADMINET vizsgaadminisztrációs program automatikusan választja ki. Ezt követően a vizsgaközpont az ADMINET-ből letölti, ahol kell, testre szabja és kinyomtatja a megadott vizsgafeladatot.  A feladatlapon szerepelnie kell az egyes részfeladatokért adható pontszámoknak is.

A CAD és Advanced modulok feladatainak kiválasztására vonatkozó követelmények:

A vizsga menete

Általános tudnivalók

 • Minden vizsgázónak érvényes regisztrációval (vizsga-kártyaszámmal) kell rendelkeznie.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • A vizsgázó a vizsgaközpontban rendelkezésre álló akkreditált, az adott modulhoz tartozó szoftverek bármelyikén leteheti a vizsgát, választása szerint.
 • Sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Javítás után a vizsgákkal kapcsolatos dokumentációt (feladatlapokat és a vizsgajegyzőkönyveket stb.), amelyből az értékelés objektivitása utólag is bizonyítható, biztonságosan tárolva 3 évig meg kell őrizni, és megszűnés esetén át kell adni az ECDL Irodának.
 • A vizsgán esetlegesen előforduló szabálytalanságról 48 órán belül értesíteni kell az ECDL Irodát.
 • Amennyiben a vizsgát ellenőrző Minősítőbizottság a vizsgán szabálytalanságot tapasztal, felhívja a vizsgát felügyelő vizsgáztató figyelmét annak megszüntetésére, és az esetről a minőségellenőrzési jegyzőkönyvben feljegyzést készít.

Teendők a vizsga megkezdése előtt

 • Valamennyi, az adott vizsgára jelentkezett vizsgázót regisztrálni kell az adminisztrációs rendszerben.
 • A vizsgán részt vevők listáját az adminisztrációs rendszerből ki kell nyomtatni.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató a résztvevői lista szerint ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát a személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél (14 éven aluliak esetén érvényes diákigazolvány) alapján.
 • A termet és a munkaállomásokat elő kell készíteni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vizsga ideje alatt a munkaállomásokon semmilyen, korábban megoldott vizsgafeladat ne legyen a vizsgázók számára hozzáférhető helyen.
 • A vizsgafeladat-számokat, az adminisztrációs rendszer  automatikusan választja ki (generálja) a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával. A vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja.
 • A feladatok instrukcióját papíron, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges állományokat pedig elektronikus formában kell biztosítani (pl. pendrive-on, hálózati meghajtón, stb.). A kiadott feladatlapon szerepelnie kell az értékelési szempontoknak is. Igény esetén a vizsgázó számára hozzáférhetővé kell tenni az ECDL vizsgapéldatárban található, az adott modult ismertető bevezetőszöveget is.

Teendők a vizsgázás megkezdésekor, illetve a vizsga alatt

A vizsgázás szabályszerűségének biztosítása érdekében a vizsgán a vizsgáztatónak  a vizsga ideje alatt mindvégig jelen kell lennie.

A vizsgáztató a vizsgázókat a következőkről tájékoztatja:

 • A vizsga során kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat lehet használni. Ezeket a teremből kivinni nem szabad, a vizsga befejeztével a vizsgázatónak át kell adni.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben táska, mobiltelefon stb. a vizsgázó elérhető közelségében nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.
  További információ:
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga megkezdését hangosan be kell jelenteni.
 • A vizsga ideje alatt biztosítani kell a vizsgafegyelmet: amennyiben a vizsgáztató szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja.
 • Hangosan be kell jelenteni, ha a rendelkezésre álló idő már csak 5, perc, 1 perc, illetve szólni kell, amikor a vizsga ideje letelt.

Teendők a vizsga befejezésekor

 • A vizsgafeladatot a beadásakor a vizsgáztató kézjegyével ellátja, és ráírja a leadás időpontját.
 • Meg kell győződni arról, hogy a vizsgázók valamennyi, a vizsgával kapcsolatos anyagot beadtak.
 • A vizsgáztató a vizsga-feladatlapot a vizsgát követő 5 munkanapon belül köteles kijavítani, és biztosítania azt, hogy a vizsgázó értesítést kapjon vizsgája eredményéről.
 • A vizsgáztatónak az értékelést úgy kell végeznie, hogy közben az érintett vizsgázó nem lehet jelen.
 • A vizsgafeladatokat a vizsgapéldatárban megadott kritériumok alapján kell értékelni. Lásd még: ECDL CAD – vizsgaszabályzat
 • Az adminisztrációs rendszerben minden vizsgázó vizsgaeredményét rögzíteni szükséges.
 • Az adminisztrációs rendszerből ki kell nyomtatni a jegyzőkönyvet.
 • A papír alapú vizsgadokumentumokat egységes archívumban tárolva papíron kell megőrizni. A vizsgázó vizsgafeladatának megoldását, amely alapján az értékelés objektivitása utólag is bármikor ellenőrizhető,  egységes rendszerben, elektronikusan kell archiválni. A vizsgaközpontnak gondoskodnia kell a papír alapú és az elektronikus vizsga-archívum biztonságos tárolásáról.

A vizsgázó teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL nemzetközi követelményei, valamint az  egyes vizsgamodulokra vonatkozó szabályok alapján. Az értékelés írásban történik: vagy a kiosztott feladatlapon, vagy a vizsgázó által kitöltött és kinyomtatott feladatlapon. A részfeladatokat mindig külön kell értékelni, ezek összegzése alapján dönthető el a végső eredmény. A vizsgák értékelése: „megfelelt" vagy „nem felelt meg".  A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti.

Fellebbezés

A vizsgázó a vizsgákkal kapcsolatos kifogásaival jogorvoslatért fordulhat az NJSZT ECDL Irodájához. A döntést az ECDL Akkreditációs Bizottsága hozza meg. Az AB döntéseivel szemben fellebbezésnek helye nincs. Az állásfoglalás törvényességi szempontból az AB székhelye szerinti illetékes bíróságon támadható meg.

Záró rendelkezések

A vizsgaközpont felelősséget vállal a megállapodásban foglalt feltételek teljesüléséért, beleértve a vizsgáztatók személyéhez kapcsolódó feladatokat és elvárásokat is.

A vizsgaközpont tudomásul veszi, hogy működése során köteles a Díjtételek fejezet szerinti fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Amennyiben a központ pénzügyi tartozásait 90 napot meghaladóan sem teljesíti, úgy az ECDL Iroda külön előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult a központot – a pénzügyi elmaradások rendezéséig – felfüggeszteni, és a központi adminisztrációs rendszerhez való hozzáférését letiltani.

A megállapodás bármely pontjának megszegése, vagy a hiányosság pótlásának felszólítás ellenére történő elmulasztása a vizsgáztatási jog azonnali felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a vizsgaközpont semmiféle kárpótlásra nem jogosult.

A megállapodás a vizsgaközpont részéről is felmondható, a következő feltételekkel:

 • A felmondást kezdeményező vizsgaközpontnak minden, a szerződés megszűnéséig esedékes adminisztrációs kötelezettségének eleget kell tennie. Az adminisztrációs rendszerből való kiléptetés a vizsgaközpont belépési jogosultságának visszavonásával történik, ezt azonban meg kell előznie a már bevitt adatok és a lebonyolított vizsgák adatai egyeztetésének. Az adategyeztetés megtörténtéről felelősségvállalási kötelezettségének tudatában írásban kell nyilatkoznia.
 • pénzügyi tartozásait rendeznie kell
 • vissza kell szolgáltatnia az NJSZT-nek az alábbiakat:
  • vizsgaközponti oklevél
  • ECDL vizsgapéldatár CD-ROM (2013. október 15. előtti akkreditáció esetén)
  • angol nyelvű MQTB (amennyiben a központ rendelkezik vele)
  • titkos feladatgyűjtemények pl. CAD, Advanced
  • fel nem használt vizsgakártyák (a vizsgaközpont az általa korábban megvásárolt vizsgakártya díjának – beleértve az e-vizsgakártya díjat is - visszaigénylésére nem jogosult)
  • 3 évnél nem régebbi vizsga-feladatlapok és jegyzőkönyvek

Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2020. február 1-jétől

(Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!)

A vizsgázók által fizetendő díjak

Regisztrációs/vizsgakártya díjak

 • ECDL Standard (7 modulos):
  • felnőtteknek: 9000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 7000 Ft
 • ECDL Base:
  • felnőtteknek: 8000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 6000 Ft
 • ECDL Base utáni ECDL, Standard (7 modulos) regisztrációs díj-különbözet (hologram)
  • felnőtteknek: 4000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 3000 Ft
 • Önálló modulok (kivéve: CAD és Advanced modulok):
  • modulonként egységesen mindenki számára 6000 Ft
 • CAD modul:
  • egységesen mindenki számára: 9000 Ft
 • Advanced modulok:
  • modulonként egységesen mindenki számára 10 000 Ft
 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára:
  • 7000 Ft (akinek már van (e-)vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára

A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik, azonban a diákok számára a vizsga díja egységesen maximum 2500 Ft/vizsga.

Papír alapú bizonyítvány díja

A vizsgázó a saját online vizsgázói fiókján keresztül igényelheti bizonyítványának keményfedeles, papír formában való kiállítását is. Az NJSZT ECDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak az adminisztrációs rendszerben megadott lakcímére postázza.

 • Papír alapú bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft

Vizsgadokumentumok elvesztése esetén fizetendő díjak

A papír alapú, keményfedeles ECDL Base és Standard bizonyítvány elvesztése esetén a pótlás díja egységesen: 4500 Ft, postaköltséggel együtt. A 2020. február 1. előtt kiadott papír alapú vizsgakártyák pótlására nincs lehetőség.

A vizsgaközpontok által fizetendő díjak

Egy intézmény 1-3 telephelyének akkreditáltatása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 30 db felnőtt kártya (9000 x 30 = 270 000 Ft)
  • 40 db diák kártya (7000 x 40 = 280 000 Ft)
  • 15 db felnőtt és 20 db diák kártya (9000 Ft x 15 + 7000 Ft x 20 = 275 000 Ft)

Éves működési díj

 • 180 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 4-6 telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 25 db felnőtt kártya (9000 x 25 = 225 000 Ft)
  • 30 db diák kártya (7000 x 30 = 210 000 Ft)
  • 15 db felnőtt és 10 db diák kártya (9000 Ft x 15 + 7000 Ft 10 = 205 000 Ft)

Éves működési díj

 • 150 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 7 vagy több telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, az első évre szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja: 200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése: 10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó
 • kapcsolattartó képzése: 5000 Ft
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  • 15 db felnőtt kártya (9000 x 15 = 135 000 Ft)
  • 20 db diák kártya (7000 x 20 = 140 000 Ft)
  • 10 db felnőtt és 5 db diák kártya (9000 Ft x 10 + 7000 Ft x 5 = 102 500 Ft)

Éves működési díj

 • 135 000 Ft/év
 • Az éves díj tartalmazza:
  • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
  • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
  • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Vizsgakártyára vonatkozó mennyiségi kedvezmények

Az alábbi mennyiségek megrendelése és kifizetése esetén a felnőtt ECDL Standard vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 8500 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 8000 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db

Az alábbi mennyiségek megrendelése esetén a felnőtt ECDL Base vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 7500 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 7000 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 6000 Ft/db

Egyéb rendelkezések

 • Az egyes díjtételek a TEÁOR 8559 máshova nem sorolt (m.n.s.) egyéb oktatás kategóriába tartoznak.
 • Pótlólagos díjakat is előír időnként az NJSZT, amelyeket a Vizsgaközpont fizet, azzal az indoklással, hogy a Társaságnak további teendői vannak a Vizsgaközpont tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, amennyiben a Vizsgaközpont a szerződésben rögzített kötelezettségei közül bármelyiket megszegné.

Az ECDL akkreditációs alapcsomag díja, illetve az éves működési díj, amely az akkreditáció utáni években, az akkreditáció hónapjában esedékes, évenként egy összegben fizetendő az NJSZT bankszámla-számára:

OTP Bank Nyrt., 11705008-22537124-00000000

 • Az NJSZT fenntartja az akkreditációs, regisztrációs és az éves felülvizsgálati díj változtatásának jogát. A változások évente február 1-jei hatállyal lépnek életbe.
 • A regisztrációkor kiadandó e-vizsgakártyát az NJSZT bocsátja a vizsgaközpont rendelkezésére. Az Regisztrációs/vizsgakártya díjak c. felsorolásban meghatározott regisztrációs vizsgakártya díjat maximált árként kell tekinteni, attól felfelé eltérni tilos. A regisztrációs díj teljes egészében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti.

Vizsgamentesség

ECDL és érettségi

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL-bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg az érettségi vizsga dátumától számított 2 éven belül lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.

Az igénylés menetéről további mindenkor aktuális tudnivalókat ld.: Érettségi.

Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL vizsgák lebonyolításáról

A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL akkreditált vizsgaközpontok végzik. A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL online adminisztrációs rendszerébe. A regisztrációkor megadott adatok valódiságát a vizsgázónak egy adatlapon aláírásával kell igazolnia, és egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is.

Az ECDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL fiókja, amelyben megtekintheti az e-vizsgakártyáját, amelyen a letett vizsgamodulok kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat a vizsgázó a regisztrációkor megadott e-mail címére küldött levélben kapja meg.

A regisztráció az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után újra kell regisztrálni a rendszerbe, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát. Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.

 • A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. A vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.
 • Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban az egyes modulvizsgák kezdési és a befejezési ideje egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Amikor a vizsgázó az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez szükséges min a négy vagy az ECDL Standard bizonyítvány megszerzéséhez szükséges mind a hét modulvizsgáját teljesítette, az NJSZT ECDL Irodája elkészíti a vizsgázó ECDL e-bizonyítványát. Az e-bizonyítvány elkészültéről a vizsgázó e-mail-ben kap értesítést. Az ECDL e-bizonyítványt a vizsgázó a saját online vizsgázói fiókján keresztül éri el, és töltheti le bármikor a későbbiekben is.
 • A vizsgázó külön díj ellenében igényelheti papír alapú, keményfedeles bizonyítványának kiállítását is. A papír alapú bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét a vizsgázó a vizsgázói fiókján keresztül bármikor jelezheti.

A vizsga lebonyolítása

 • A vizsgázót minden ECDL modulvizsgára jelentkeztetni kell.
 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).
 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.
 • Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkor érvényes hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján. A CAD, illetve az ECDL Advanced modulok vizsgafeladat-bankja nem nyilvános, az illetékes vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.
 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki.

A vizsga értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL követelményei alapján. A követelmények, az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ecdl.hu honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL-bizonyítványt azok, akik közismereti informatika tantárgyból, vagy „informatika alapismeretek” szakmai vizsgatantárgyból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.

A vizsgázók által fizetendő regisztrációs díjak

ECDL Standard

 • ECDL Standard felnőtteknek: 9000 Ft
 • ECDL Standard nappali tagozatos diákok, hallgatók számára: 7000 Ft
 • ECDL Base felnőtteknek:8000 Ft
 • ECDL Base vizsgakártya nappali tagozatos diákok, hallgatók számára: 6000 Ft
 • Regisztrációs díj-különbözet (azaz, ha a vizsgázó a 4 modulos regisztrációját kibővíti 7 modulosra): felnőtt: 4000 Ft, diák: 3000 Ft

Egyéb regisztrációs díjak

 • Önálló modulok (kivétel: CAD): egységesen mindenki számára 6000 Ft
 • CAD modul (felnőtt és diák és egységesen): 9000 Ft
 • Advanced modulok (modulonként felnőtt és diák egységesen): 10 0000 Ft
 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára: 7000 Ft (akinek már van vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)

Vizsgadíjak

A vizsgák letételekor az ECDL vizsgaközpont modulonként külön vizsgadíjat számít fel. A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik, azonban a diákok számára a vizsga díja egységesen legfeljebb 2500 Ft/vizsga.

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt)

Okmánypótlás esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó ECDL bizonyítványának pótlását igényli, az NJSZT ECDL Irodájához kell fordulnia az ecdl.hu honlapon található elérhetőségek bármelyikén. Az Iroda ellenőrzi az igénylő adatait, és ezt követően kiállítja az ECDL bizonyítványát. Az ECDL bizonyítvány kiállításának díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt). ECDL papír alapú vizsgakártya pótlására nincs lehetőség. Minden vizsgázó számára elérhető és letölthető a saját e-vizsgakártyája az online ECDL vizsgázói fiókjából.

Az ECDL Base bizonyítvány

ECDL Base bizonyítványt kaphat mindenki, aki  eleget tett a három alapmodul (Számítógépes alapismeretek, Szövegszerkesztés és Online alapismeretek) és egy szabadon választott (tehát összesen négy) modulvizsga követelményeinek. A Base modulvizsgákra vonatkozó szabályok megegyeznek az ECDL Standard vizsgákra érvényes szabályokkal.

Az ECDL Base moduljai:

 • Kötelező modulok:
  • Számítógépes alapismeretek
  • Online alapismeretek
  • Szövegszerkesztés
 • Szabadon választható modulok:
  • Táblázatkezelés
  • Adatbázis-kezelés
  • Prezentáció
  • Képszerkesztés
  • Webszerkesztés
  • IT biztonság
  • Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás
  • IKT pedagógusoknak
  • Közösségi média

Regisztráció és vizsga

A vizsgázó regisztrációjáról lásd Az ECDL vizsga előkészítése és lebonyolítása

Aki Base után továbblép...

A Base regisztrációval rendelkezők számára a vizsgakártya érvényességi idején belül lehetőség van a teljes bizonyítvány megszerzésére is. Ebben az esetben a következőképpen kell eljárni:

 • A vizsgaközpontok az ECDL Irodától e-hologramot rendelhetnek. (lásd Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2020. február 1-jétől). A vizsgaközpont az e-hologram számot az adminisztrációs rendszerben a vizsgázó regisztrációjához rendeli hozzá, ezzel a vizsgázó Base regisztrációját átállítja Standard regisztrációvá.

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Sikeres ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul 2013. október 15-től az ECDL Standard (4+3 modul) és az ECDL Base (3+1 modul) választható moduljai közé tartozik, de önálló modulként is lehet belőle vizsgát tenni. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által jóváhagyott hivatalos vizsgafeladat-bázisa tartalmazza. Vizsgázni kizárólag az NJSZT által a modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.

Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája

Technikai feltételek

Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl:

Hardver:

 • Személyi számítógép, amelynek konfigurációját minimálisan 1 GHz-es órajelű Intel Pentium vagy azzal egyenértékű, más gyártótól származó processzor; minimum 512 MB RAM memória és 20 GB HDD,
 • egér, 102 gombos billentyűzet,
 • hálózati kártya vagy wireless adapter, CD/DVD meghajtó (olvasó), valamint legalább 14" képátlójú színes SVGA, vagy színes TFT LCD monitor jellemzi.

Szoftver:

 • A vizsgákhoz szükséges választaniuk egy irodai és egy dedikált programot.
 • Irodai környezetben például: MS OFFICE (Word, Excel), OpenOffice (Writer, Calc).
 • Dedikált aláíró program például: Microsec e-Szignó, Netlock PDFSigno.
 • Ez a lista további termékekkel bővülhet.

Személyi feltételek

Az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez az ECDL-vizsgáztatói jogosultsággal rendelkező vizsgáztatóknak részt kell venniük az NJSZT által szervezett felkészítő képzésen, amely után sikeres ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgát kell tenniük.

A vizsga

A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani, amelyet az ADMINET-ből nyomtathat ki a vizsgaközpont, a vizsgafeladat-bázisból, a vizsgát megelőzően.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:

 • A vizsga időtartama 60 perc.
 • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
 • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
 • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
 • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
 • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
 • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.

A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.

Sikertelen vizsga esetén a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.

Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.

A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Díjtételek

A vizsgaközpont által fizetendő díjak:

 • egyszeri csatlakozási díj: 25 000 Ft, amely magában foglalja a teljes dokumentációt tartalmazó vizsgaközponti csomagot, valamint egy vizsgáztató képzési és vizsgadíját is. Minden további vizsgáztató képzési és vizsgadíja: 10 000 Ft,
 • éves üzemeltetési díj: nincs.

A kezdőcsomag tartalma:

CD ROM, rajta:

 • Vizsgaszabályzat
 • Syllabus
 • Vizsgafeladat-bázis, útmutatóval
 • Prezentációk, tanulói jegyzetek
 • Telepítési és egyéb útmutatók
 • Munkafájlok
 • Tájékoztató a vizsgázók számára

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • A vizsga időtartama 60 perc.
 • Sikeres ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsga esetén a vizsgázó az ECDL Base, vagy az ECDL Standard e-vizsgakártyán igazolásra kerül a sikeres vizsga. Önálló modulként teljesítve a vizsgázó a témakörben szerzett felhasználói tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.
  Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája
 • A regisztráció díja – amennyiben a vizsgát a vizsgázó önálló modulként teljesíti – felnőttek és diákok számára egységesen 6000 Ft. Az ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul az ECDL Base és az ECDL Standard moduljaként is választható. A vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A vizsgafeladatok

 • Vizsgát dedikált aláíró programmal, például Microsec e-Szignó, Netlock PDFSigno, stb. környezetben lehet tenni.
 • A követelményrendszert a Syllabus 1.0 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által jóváhagyott hivatalos vizsgafeladat-bázisból választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 18 részfeladatból áll, amiből 10 elméleti, 8 pedig gyakorlati részfeladat. Minden elméleti részfeladat 1-1 pontot ér. Az első 5 gyakorlati részfeladat 2-2 pontot ér. Az utolsó három gyakorlati részfeladat két részből áll, ezért 4-4 pontot ér. Összesen 32 pontot lehet elérni. Sikeres a vizsga, ha a vizsgázó legalább 24 pontot (75%) elér.

A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.

Ajánlott tankönyv:
Almási János – Balázs László – Erdősi Péter Máté – Kovács Árpád – dr. Rátai Balázs: ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

ECDL CAD - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Sikeres ECDL CAD vizsga esetén a vizsgázó kétdimenziós számítógépes tervezői tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított és páncélszekrényben tartandó Vizsga-feladatbázisából kell kiválasztani. Vizsgázni kizárólag az NJSZT által CAD modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.

Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája

Technikai feltételek

 • Az NJSZT által már akkreditált vizsgatermen és vizsgafelszerelésen túl AutoCAD 2000, vagy annál magasabb verziószámú CAD programok, MS 2000 vagy ennél újabb verziójú, magyar nyelvű operációs rendszer.
 • Pentium 1 GHz vagy gyorsabb processzor, minimálisan 1 GB RAM memória, legalább 800x600-as felbontású VGA monitor, minimum 200 MB szabad merevlemez-terület, nyomtató vagy plotter.

Személyi feltételek

A CAD vizsgáztatási jogosultság elnyeréséhez alapfeltétel a felsőfokú (szakirányú) végzettség, oktatói gyakorlat, illetve a vizsgáztatóknak külön ECDL CAD vizsgát kell tenniük. A vizsgáztatói vizsgák szervezését az NJSZT ECDL Irodája végzi. Nem kell vizsgát tennie annak a vizsgáztatónak, aki már rendelkezik az Autodesk Magyarország által kiállított bizonyítvánnyal.

A CAD vizsgáztatási jogosultság nincs az ECDL-vizsgáztatói jogosultsághoz kötve.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani, amelyet a vizsgaközpont a titkos, páncélszekrényben tárolt feladatbázisból választ ki véletlenszerűen, a vizsga megkezdése napján.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Egyéb tudnivalók

ECDL CAD vizsga csak önálló modulként tehető le. A vizsgázót az ECDL adminisztrációs rendszerbe a vizsga megkezdése előtt a vizsgaközpont regisztrálja. A vizsgázó a sikeres ECDL CAD modulvizsgáról e-bizonyítványt kap.

Díjtételek

A vizsgaközpont által fizetendő díjak:

 • egyszeri csatlakozási díj: 50 000 Ft, amely magában foglalja egy vizsgáztató vizsgadíját is. Minden további vizsgáztató vizsgadíja: 8000 Ft
 • éves üzemeltetési díj: 35 000 Ft

A vizsgázók által fizetendő díjak:

 • regisztrációs díj felnőtt és diákok számára egységesen: 9000 Ft

A vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A kezdőcsomag tartalma:

 • CD ROM, rajta:
  • Vizsgaszabályzat
  • Syllabus 1.5
  • Titkosított vizsgafeladat-bázis, útmutatóval
  • Munkafájlok
  • Értékelőlapok
  • Tájékoztató a vizsgázók számára

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • Sikeres CAD vizsga esetén a vizsgázó kétdimenziós számítógépes tervezői tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által a CAD modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet.
  Akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája
 • A regisztráció díja felnőttek és diákok számára egységesen: 9000 Ft. A vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A vizsgafeladatok

 • Vizsgát AutoCAD 2000 vagy ennél magasabb verziószámú CAD környezetben lehet tenni
 • A követelményrendszert a Syllabus 1.5 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított Vizsga-feladatbázisából választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 20 részfeladatból áll, mindegyik 5-5 pontot ér, az egyes feladatokon belüli részfeladatok teljesítéséért külön részpontszám jár. Összesen 100 pontot lehet elérni, a vizsga sikeres letételéhez 75%-os eredmény, azaz min. 75 pont szükséges.

A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.

ECDL Advanced - vizsgaszabályzat

Bevezetés

Az ECDL Advanced vizsgán haladó, vagyis az ECDL alapmoduloknál magasabb szintű tudásról kell számot adni. Minden modul sikeres teljesítése után a vizsgázó önálló nemzetközi bizonyítványt kap. Vizsgázni kizárólag az erre kijelölt vizsgaközpontoknál lehet. A központok számára a vizsgáztatási jogosultság megszerzésének feltétele, hogy az adott vizsgaközpont egy vagy több vizsgáztatója teljesítse az ECDL Iroda által előírt követelményt, vagyis sikeresen vizsgázzon valamennyi Advanced modulból. A vizsgához az ECDL Irodával egyeztetett időpontra van szükség.

Az ECDL Advanced modulok vizsgakövetelményei

Advanced modulok:

Szövegszerkesztés
A jelölt olyan munkára használja a szövegszerkesztő alkalmazást, amelyeket hagyományosan haladó szintű szövegszerkesztői dokumentumoknak nevezünk. A jelöltnek képesnek kell lennie hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és olyan dokumentumokat kell készítenie, amelyek tartalmaznak bonyolultabb tipográfiai, formázási és elrendezési megoldásokat, többek között táblázatokat, űrlapokat és grafikákat is. A jelöltnek képesnek kell lennie a szövegszerkesztő alkalmazás különféle eszközeit, például a makrókat használni, vagy a magasabb szintű körlevélfunkciókat kezelni.

Táblázatkezelés
A vizsgázónak tudnia kell hatékonyan használni a táblázatkezelő alkalmazást az alapszintet meghaladó módon. Tudjon numerikus, szöveges és grafikus adatokat szerkeszteni és javítani, továbbá adatokat rendezni, lekérdezni és csatolni. A vizsgázónak diagramokon, grafikonokon haladó szintű formázási és megjelenítési feladatokat kell elvégeznie; logikai, statisztikai és matematikai műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket kell használnia, továbbá képesnek kell lennie az elérhető elemző és munkalap-vizsgálati eszközök használatára, valamint egyszerű makrók rögzítésére és futtatására.

Adatbázis-kezelés
A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy az alapszintet meghaladó módon képes dolgozni egy adatbázis-kezelővel. Ismernie kell különböző formátumú adatok importálásának és csatolásának módját, és tudnia kell létrehozni aggregáló, kereszttáblás és paraméterezett lekérdezéseket. Tudnia kell frissítő, táblakészítő és hozzáfűző lekérdezéseket létrehozni, illetve azokkal adatot módosítani, kinyerni, összetett űrlapokat létrehozni és módosítani, az űrlapon számításokat végezni, segédűrlapot alkalmazni. Képesnek kell lennie haladó jelentéseket készíteni, futóösszeget számolni, egyedi rekordok megjelenését előírni. A vizsgázónak tisztában kell lennie egyszerű automatizálási feladatok megoldásának módjával, makró készítéssel és annak űrlaphoz, jelentéshez, vezérlőelemhez való hozzárendelésével.

Prezentáció
A vizsgázó ismerjen néhány alapvető szempontot, amelyet a bemutatók tervezése előtt és közben figyelembe kell venni. A vizsgázónak ismernie kell az alkalmazásban rejlő lehetőségeket, haladó formázási és elrendezési technikákat és multimédiás effektusokat kell tudni alkalmaznia. Kidolgozott diagramokat, grafikonokat kell készítenie, rajz– és képszerkesztői eszközökkel kell módosítania rajzobjektumokat és képeket. Tudnia kell továbbá makrót rögzíteni és alkalmazni.

Technikai feltételek

Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció alapmodulok technikai feltételei

Személyi feltételek

ECDL vizsgáztatási jogosultság és sikeresen teljesített vizsga az ECDL Advanced modulokból.

A vizsga

 • A vizsgán egy vizsgafeladatot kell megoldani. A megoldandó vizsgafeladat számát az ADMINET automatikusan választ ki (generálja) a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával. A program által kiválasztott vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztatónak ellenőriznie kell a vizsgázók személyazonosságát, és az alábbi információkat kell közölnie:
  • A vizsga időtartama 60 perc.
  • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
  • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra szabad dolgozni.
  • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
  • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek.
  • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
  • Szabálytalanság esetén a vizsgát fel kell függeszteni.
 • A vizsgázók vizsgafeladatait a vizsgaközpontnak nyilván kell tartania, a feladatlapokat archiválni kell oly módon, hogy az a titkossági előírásoknak megfeleljen.
 • Sikertelen vizsga esetén, a javítóvizsgán megoldandó feladatnak különbözőnek kell lennie az eredeti feladattól.
 • Az akkreditált vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt jelen kell lennie.
 • A vizsga végeztével a vizsgáztatónak a vizsgával kapcsolatos valamennyi anyagot be kell szedni a vizsgázóktól.

Egyéb tudnivalók

ECDL Advanced vizsga csak önálló modulként tehető le. A vizsgázót az ECDL adminisztrációs rendszerbe a vizsga megkezdése előtt a vizsgaközpont regisztrálja. A vizsgázó a sikeres ECDL Advanced modulvizsgáról e-bizonyítványt kap.

Díjtételek

A vizsgázók által fizetendő díjak:

 • regisztrációs díj felnőttek és diákok számára egységesen: 10 000 Ft/modul
 • vizsgadíj egységesen: 4000 Ft/modul

Tájékoztató a vizsgázók számára

Általános tudnivalók

 • Sikeres Advanced vizsga esetén a vizsgázó modulonként a tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által Advanced modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lehet. Ld.: Advanced vizsgaközpontok listája
 • A regisztráció díja felnőtteknek és diákoknak egységesen 10 000 Ft/modul, a vizsgadíj ugyancsak egységesen 4000 Ft/modul.

A vizsgafeladatok

 • A követelményrendszert a Syllabus aktuális verziója tartalmazza. Ld.: Követelmények
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított Vizsga-feladatbázisából választják ki.
 • A vizsga sikeres letételéhez 75%-os eredmény szükséges.
 • A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.

ECDL érzékszervi fogyatékos személyek vizsgáztatása

Rendelkezések speciális vizsgakörülményekről

Az ECDL bizonyítványt korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti. Az esélyegyenlőség jegyében az ECDL Alapítvány és a nemzeti ECDL Irodák különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy fogyatékos emberek is részt vehessenek a képzésen, illetve vizsgán. A számukra megállapított, speciális körülmények között történő (képzéssel és) vizsgával megszerzett bizonyítvány teljes értékű, minőségében semmiben nem különbözik a standard és szigorú minőségbiztosítási normák által szabályozott ECDL-bizonyítványtól.

A speciális képzési és vizsgakövetelményeket igénylő fogyatékos személyek csoportjai az alábbiak:

 • siket és nagyothalló emberek
 • vak és gyengén látó emberek
 • mozgáskorlátozott emberek
 • értelmileg akadályozott emberek
 • beszédfogyatékos emberek
 • állandó orvosi kezelés alatt álló személyek
 • tanulási nehézségekkel küzdő emberek

A fogyatékos személyeket vizsgáztatni kívánó vizsgaközpontokat az NJSZT Országos ECDL Irodája akkreditálja, a központ ez irányú kérelmének jóváhagyásával.

A nemzeti ECDL Iroda esetenként az alábbi speciális körülményekre vonatkozó igényeket hagyhatja jóvá:

 • A vizsga idejének (45 perc) legfeljebb 100%-kal való meghosszabbítása (azaz maximum 90 perc)
 • Külön vizsgaterem biztosítása (a vizsgáztató állandó jelenléte mellett)
 • Segédeszközök (pl. képernyőolvasó program, képernyőnagyító program, beszédszintetizátor stb.) használata
 • Speciálisan nagy formátumú vizsgalapok használata
 • Jelnyelvi tolmács igénybe vétele hallássérült emberek számára. A jelnyelvi tolmács feladata az instrukciók illetve a vizsgázók által feltett kérdések és az azokra adott válaszok lefordítása. A jelnyelvi tolmácsolás tényét dokumentálni kell - a tolmács nevét az archivált teszt-feladatok mellé fel kell jegyezni.
 • Felolvasó igénybe vétele. Mozgássérült emberek, látássérült személyek, vagy speciális tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázók esetében lehetőség van felolvasó személy igénybe vételére. A felolvasó a vizsgafeladatot, illetve a vizsgázók által feltett kérdéseket ismertetheti hangosan. A felolvasó csak a leírt szöveget olvashatja fel, azt nem egészítheti ki semmivel, és nem is értelmezheti saját szavaival. Lehetőség van azonban arra, hogy a felolvasó a látássérült emberek számára verbálisan értelmezze a vizsgafeladatokban szereplő írásjeleket, illetve grafikai elemeket. A felolvasó nem adhat tanácsokat a feladatok megoldásával kapcsolatban, még a részfeladatok megoldásának sorrendjét illetően sem.
 • Személyi segítő a vizsga alatt. A személyi segítő a feladat megoldásában semmilyen körülmények között sem segíthet.
 • Vizsgaközponton kívüli vizsga a fogyatékos emberek speciális helyzetének megfelelő körülmények között.
 • Vizsga a fogyatékos személyek lakhelyén vagy iskolájában.
 • Szünet, vagy pihenő beiktatása vizsga közben. A pihenőidő alatt a vizsgázó a vizsgafeladattal nem foglalkozhat.

Amennyiben felolvasó vagy jelnyelvi tolmács segítségét kérik, az ilyen segítséggel vizsgázók számára külön vizsgatermet és vizsgáztatót kell biztosítani, hogy a többi vizsgázót ez ne zavarja.

Az eljárás menete

A speciális vizsgakörülményeket igénylők igényüket a vizsgaközponthoz nyújtják be (egy erre szolgáló Kérelem űrlapon). A vizsgaközpont a kérelmet továbbítja az Országos ECDL Irodának jóváhagyás céljából. (Amennyiben a vizsgaközpont a kérelemben foglaltaknak nem tud eleget tenni, úgy az Országos ECDL Iroda lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a megfelelő vizsgaközpont megtalálásában.) A kérelemhez csatolni kell egy pártatlan szakértői állásfoglalást (pl. orvosi, oktatói, pszichológusi igazolást) arról, hogy a kérelmezőt a kért speciális körülmények valóban megilletik.

Az ECDL Iroda azon kérelmeket fogja jóváhagyni, amelyek valós igényeket tükröznek.

Néhány kivételes esetben maga a vizsgaközpont (pl. vakok intézete) dönthet a benyújtott kérelmekről. Ebben az esetben a vizsgaközpont erről külön megállapodást köt az Országos ECDL Irodával.

A vizsgaközpontnak minden speciális körülmények közt lezajlott vizsga részleteit archiválnia kell, és ezekbe betekintést kell nyújtania az Országos ECDL Iroda, illetve a nemzetközi ECDL Alapítvány munkatársai számára.

A vizsga menete

A vizsga megkezdése előtt valamennyi speciális körülményt (eszközt, segítőket stb.) biztosítani kell. A vizsgáztatónak tudnia kell arról, hogy a vizsgázók között vannak speciális körülményeket igénylő fogyatékos emberek is, és tisztában kell lennie a velük kapcsolatos teendőkkel:

 • Rendelkezésre álló idő jelzése - látássérült vizsgázók számára, akik a teremben elhelyezett órát nem látják, jelezni kell a rendelkezésre álló időt. Ezt azonban csak olyan gyakorisággal szabad tenni, hogy ne okozzon fokozott vizsgadrukkot.
 • A fogyatékos vizsgázók kérhetnek több (vagy speciálisan kiképzett) helyet vakvezető kutya, kerekesszék vagy egyéb segédeszköz számára.
 • Bizonyos esetekben (pl. jelnyelvi tolmács vagy felolvasó igénybe vétele esetén) szükség lehet külön vizsgaterem biztosítására a vizsga zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
 • Személyi segítők
  • Előfordulhat, hogy a vizsga során személyi segítőre van szükség. Ebben az esetben mind a vizsgázónak, mind a személyi segítőnek tisztában kell lennie jelen szabályzatban foglaltakkal.
  • A vizsgázó és a személyi segítő lehetnek egymás ismerősei, és ugyanaz a segítő vehet részt valamennyi modulvizsgán.
  • A személyi segítőnek aláírásával kell tanúsítania, hogy segítőként részt vett a vizsgán, azonban a segítés ténye a vizsgakártyára nem kerül fel.
  • A személyi segítő a vizsga alatt a vizsgafeladat megoldásával kapcsolatban semmit nem mondhat, ill. semmiféle segítséget nem nyújthat.

A vizsgaközpontok

A fogyatékos embereket is vizsgáztató akkreditált ECDL-vizsgaközpontoknak az érintett célcsoport számára biztosítaniuk kell az akadálymentesített hozzáférést, és a zavartalan vizsga-körülményeket. Bizonyos esetekben szükség lehet speciális infrastruktúrára is (WC a mozgáskorlátozottaknak, erősebb világítás, több hely személyi segítő vagy vakvezető kutya részére, stb.). A vizsga részleteit (pl. jelnyelvi tolmács, felolvasó, személyi segítő neve) dokumentálni és archiválni kell.

Minden egyéb, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben a mindenkori ECDL-vizsgaszabályzat rendelkezései az irányadók.

Az ECDL vizsgaközpontok számára valamennyi ECDL/ICDL logó a nemzetközi ECDL Alapítvány tulajdona. Nem használható domain névként, és nem jegyeztethetők be védjegyként az ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence) illetve az ECDL/ICDL (International Computer Driving Licence) elnevezés, betűszavak és logók. Az ECDL logók használatára az alábbi szabályok vonatkoznak, amelyektől eltérni semmilyen körülmények között nem szabad.

1. Akkreditált vizsgaközpont logó:

Az akkreditált ECDL vizsgaközpont ezt a logót önmaga jelölésére használja

ECDL Foundation Accredited Test Centre logó

2. ECDL logó (Standard és Base):

Az ECDL logót a letölthető formátumokban szabad használni. Mindkét forma megengedett.

ECDL Standard 1 logó   ECDL Standard 2 logó

3. ECDL Advanced logó:

Az ECDL Advanced logót a letölthető formátumokban szabad használni.

ECDL Advanced logó

4. Színek:

Az ECDL logót az alábbi színekben lehet használni:

a.) ECDL logó (Standard és Base)

Pantone:    Pantone 302    Pantone Process Cyan
CMYK:    C:100 M:25 Y:0 K:50    C:100 M:0 Y:0 K:0
RGB:    R:0 G:65 B:101    R:0 G:159 B:218

b.) ECDL Advanced logó

Pantone:    Pantone 302    Pantone Process 152
CMYK:    C:100 M:25 Y:0 K:50    C:0 M:51 Y:100 K:1
RGB:    R:0 G:65 B:101    R:255 G:112 B:0

c.) fekete-fehérben az alábbihoz hasonlóan mindegyik logó használható

ECDL ff 1 logó  ECDL ff 2 logó

d.) egyszínű háttérrel fehérben, az alábbihoz hasonlóan ugyancsak mindegyik logó használható

ECDL inverz ff 1 logó  ECDL inverz ff 2 logó

5. Elhelyezés:

az ECDL logótól minden irányban legalább annyi helyet szabadon kell hagyni, mint a mindenkori földgömb szimbólum átmérőjének a fele.

ECDL logó elhelyezése 1  ECDL logó elhelyezése 2

6. Legkisebb méret:

a jól ábrázolhatóság érdekében az ECDL logó legkisebb mérete 6 mm átmérőjű lehet.

ECDL logó min méret