Az Elnökség a vészhelyzetre vonatkozó kormányhatározat alapján a Társaság 2019. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta és azt beadja a felügyeleti szerv részére.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020-as pénzügyi tervét, azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019-es beszámolóját, azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a március-április hónapra tervezett eseményeket elhalasztja.

Az Elnökség egyhangúlag elvetette a Stratégiai bizottság megalakítását.

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult a Társaság számlavezetésének átvitelére az OTP Bankhoz.

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult az irodában megvalósuló informatikai fejlesztésekhez.

Az Elnökség 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett döntött az ingyenes tagság megszüntetéséről. A döntés jóváhagyását kéri a közgyűléstól

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult az Eurolex marketing szerződés megkötéséhez.

Az Elnökség 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett döntött az ingyenes tagság megszüntetéséről. A döntés jóváhagyását kéri a közgyűléstól.